Érzelmi Intelligencia EQ/ÉI

Fejleszd az érzelmi intelligenciádat (ÉI/EQ) hogy könnyebben és sikeresebben tudj kommunikálni embertársaiddal

Az érzelmi intelligencia (ÉI) egy képesség, készség, vagy az ÉI modell esetében egy önérzékelő képesség, mely felismeri, felméri, s irányítja az egyénnek, más egyéneknek, s csoportoknak az érzelmeit.

Mi az érzelmi intelligenciád (EQ)?

Az évtizedek során nagy hangsúlyt kaptak az intelligencia bizonyos oldalai úgy, mint a logikai érvelés, a matematikai készségek, a térbeli jártasságok, a megértési analógiák, szóbeli készségek, stb. A kutatók zavarban voltak, hogy míg az IQ jelentős szerepet játszik az akadémiai teljesítményben, s némileg a hivatásbeli és a személyes sikerekben, volt valami, ami hiányzott az egyenlőség terén. Néhányan, akik mesébe illő IQ mutatókkal rendelkeztek, az életben gyengén szerepeltek; egyikük elmondhatta volna, hogy elpazarolják a lehetőségeiket, mivel oly módon gondolkodnak, viselkednek és kommunikálnak, ami rontja az esélyeiket a boldogulásuk szempontjából. Hogyan tudod fejleszteni az érzelmi intelligenciádat? Kattints ide! 

Más szavakkal, minden ember meghatározott és egyedi teljesítőképességgel születik, mely az érzelmi intelligencia (EQ) alábbi elemeiből tevődik össze:

  • Érzelmi érzékenység
  • Érzelmi memória
  • Érzelmi feldolgozás képessége
  • Érzelmi tanulás képessége

Mivel az itteni meghatározás egy öröklött lehetőségen alapul, nagyon fontos különbséget tesz a vele született teljesítőképesség és aközött, ami tulajdonképpen történik ezzel a teljesítőképességgel egy személy élete során. Az érzelmi intelligencia (ÉI) utal az érzelmek észlelésének, irányításának és értékelésének képességére. Sok kutató úgy tartja, hogy az érzelmi intelligencia megtanulható és erősíthető.

Az érzelmi intelligencia (EQ) négy ága

A modell, amely az érzelmi intelligencia négy különböző faktorát határozza meg: az érzelem észlelése, a képesség a következtetésre az érzelmek használatával, a képesség, hogy megértsük az érzelmet, a képesség, hogy kezelni tudjuk az érzelmet.

  1. Az érzelmek érzékelése: Az első lépés az érzelmek megértésében az, hogy helyesen észleljük őket. Sok esetben ez magában foglalja a non-verbális jelek megértését úgy, mint a testbeszédet és a mimikát.
  2. Következtetés érzelmekkel: A következő lépés magában foglalja a gondolkodás és a kognitív aktivitás gyorsítását az érzelmek használatának segítségével. Az érzelmek segítenek sorrendbe állítani, hogy mire figyeljünk és reagáljunk; érzelmesen válaszolunk azokra a dolgokra, amelyek felkeltik a figyelmünket.
  3. Az érzelmek megértése: Az általunk észlelt érzelmek széleskörű jelentéssel bírhatnak. Ha valaki dühös érzelmeket fejez ki, a szemlélőnek muszáj értelmeznie a harag okát, s ennek jelentését. Például, ha a főnököd mérgesen viselkedik az annak a jele lehet, hogy elégedetlen a munkáddal; vagy az is előfordulhat, hogy bírságot kapott gyorshajtásért munkába menet azon a reggelen, vagy vitatkozott a feleségével.
  4. Az érzelmek kezelése: Az érzelmek hatékony kezelésének képessége az érzelmi intelligencia kulcsfontosságú területe. Az érzelmek szabályozása, a helyénvaló válasz és a mások érzelmeire adott válaszreakciók, mind fontos oldalai az érzelmek kezelésének.

>> Speciális gyakorlati úton való érzelmi intelligencia fejlesztéshez kattints ide! <