Don Juan

Don Juan a legendák hírhedt szeretője

Mit is értünk tulajdonképpen az alatt, amikor valakire rásütjük a bélyeget: hm, hogy te mekkora Don Juan vagy! Ki ő és mit tett, amiért neve egy egész jelentésmező kifejezőjévé vált? Milyen körülmények és életérzések leírására szolgál a donjuanizmus szinte már tudományos terminusa? Don Juan és Casanova neve a nőcsábászok archetípusaként vált ismertté. Nők százait bolondították magukba és művelték a szerelmet mesteri tudással. Elköteleződés nélkül csak a gyönyörök élvezete hajtotta őket. Az udvarlás tehetséges stratégái ők, akik bókzsonglőrködéssel korra, neveltetésre és társadalmi hovatartozásra való tekintet nélkül csábítottak. Űzték a szeretők szakmáját. Ez legalábbis az a közszájon forgó sztereotípia, ami rögtön bevillan az ember agyába, amikor meghallja-e két nevet.

Az ismerkedésben gyakorlott férfi vagy az, aki csak gyakorlottá szeretne válni, sokszor tévesen példaképként emeli a magasba e két nőbolond művészt. Bár tény, hogy Don Juan és Casanova mai fogalmaink szerint az első Pick Up Artistok lehettek. De valójában milyen lehet az élete egy csajozó művésznek, aki olyan mint Don Juan? Vajon az ő története éppen annak bizonyítéka, hogy a rengeteg ismeretség és tapasztalat, a vágyat megélése és hajszolása kielégítő, megnyugtató? Aki keres, az a hiány miatt keres. De ha folyton keres és soha, senkiben nem találja meg, amit keres, akkor lehet, hogy téves úton jár. Mondjuk ha minden igaz, Don Juanban keresésének nem tárgya, hanem csak a keresés útjának vágya van meg. Élni és élvezni a pillanatban a gyönyöröket, remélve, hogy valami olyat kap, amit még soha, amiben benne lesz az az öntudatlanul vágyott meghatározhatatlan valami, ami meghozza a kielégülést.

Ki volt Don Juan?

Don Juan spanyolul, vagy Don Giovanni olaszul a 14. századtól legendák hőse. Nem valós személy, de már-már hús-vér személyről beszél a köztudat. Irodalmunk számtalan írásos termékében újrateremtik a donjuani figurát, sokan megírták már a történetét, boncolgatták személyiségének tartalmait. Alakja korszakonként újra és újra felbukkant regényekben, színművekben, operákban stb. A híresen hírhedt nőcsábászok a történelemben nemcsak a kortársak fantáziáját izgatja, később is hangsúlyos a törekvés életük, tanításuk, művészetük megértésére. Képzeljük el, nem kizárt, hogy évtizedek, évszázadok múltán Mystery vagy Style válik egy művészeti alkotás központi szereplőjévé. 

Hogy miért tudnak szüntelen aktualitással a köztudatban maradni a történelem nagy nőcsábászai? Mert olyan kényes kérdésekre és problémákra tapintanak rá, melyeket vagy azóta egyáltalán nem sikerült megoldani, vagy csak részlegesen sikerült feloldani, de korszakról korszakra újra felbukkan a társadalomban. Ez pedig a férfi-nő kapcsolat. Az erkölcsiség terhe miatt törést szenvedett a szerelem és szerelmeskedésualitás egysége. Házasság előtti szeretkezés, mely nem a gyermeknemzést szolgálja bűnös bujálkodás csupán. Az embernek (egészségének) mégis vágya áldozni a gyönyörök oltárán, s ha ez tabuk és konvenciók áthágásával történik, akkor a bűntudat keseríti az élményt.

Don Juanban nincs bűntudat, de csaló, szélhámos, ígér és elhagy, így sorsa az erkölcsi szabálykönyv miatt a pokolra jutás lehet. Irodalmi művek sorra írják meg ennek történetét. Első ízben 1630-ban Spanyolországban Triso de Molina regényében találkozunk Don Juan mitikus alakjával, de később Moliére, Byron, Mozart, G.B. Shaw, Kierkegaard vagy Camus is elővette és újragondolta. Sőt, érdekességként meg lehet említeni, hogy a mozarti opera előkészítésében valószínűleg a 18. század legnagyobb nőcsábásza, maga Casanova is “szakmai segítséget” nyújtott. Ezek az irodalmi megjelenések hol felülírják, hogy erősítik azt a képet, melyet a donjuanizmus névadó hőséből nyertünk. De ami a közös: a gátlástalan kalandor női szívekkel való üzérkedése, az élvhajhász nőcsábász csábítási akciói és szenvedélyes párbajai, hogy utána elhagyja a nőket, akik mindenüket neki adták. De Don Juan sem maradhat büntetlenül, az isteni ítélet megérkezik, nem bűnhődés, csak büntetés formájában.

Hogy is hangzik a legenda?

Don Juan egyszer a temetőben sétálva szembetalálkozik egy elcsábított fiatal lány halott apjának, Don Gonzalo kőszobrának szellemével. Don Juan a békesség jegyében meghívta magához vacsorára, melyet el kísértet el is fogadott, s viszonzásképp saját sírboltjába invitálta a kalandort. Don Juan el is fogadta a végezetes meghívást, ugyanis a szellem magával ragadta a pokol mélyébe, büntetésként a sok aljas csábítás, csalás, gyilkosság elkövetéséért. Ahogy minden legendának, ennek is van valamennyi valóságalapja, amely Don Juan Tenorio csábítóként hírhedt spanyol nemesember nevéhez fűződik, aki pl. saját és barátja menyasszonyát bocsátották saját csábítási fogadásuk tárgyába.

A donjuanizmus az a felfokozott érdeklődés a nők csábítása iránt, amikor az különösen erős és állatias vágy tombol a férfiban, hogy minél több különböző nővel létesítsen szerelmeskedésuális kapcsolatot. Kicsit sarkítva, ha a nőkre azt mondjuk, hogy nymphomán, akkor a férfira rá lehet húzni, hogy a donjuanizmusban szenved. A pszichoanalitikusokkal (pl Freud, Jung) kapcsolatban az első, ami mindenkinek eszébe juthat, hogy bármit mondunk, álmodunk, gondolunk, az a szeretkezésnél lyukad ki. Jung azonban kevésbé koncentráltan sikamlós elméleteivel fogyaszthatóbb köntöst adott a témának. Foglalkozott az archetípusokkal is, így a Don Juan-jelenség sem kerülte el a fegyelmét. Olyan aspektusokat emelt be a donjuan-i karakter jellemzésébe, mint az állhatatosság, az erős akarat, heroizmus. Ezek éppen azok a tulajdonságok, Don Juan tanácsai, melyek a nőkben eleve felkeltik az érdeklődést és a vonzalmat egy férfi iránt. Ezek már azok a tulajdonságok, melyeket viszont akarnak látni A Férfiban.

Aki a pillanatban él – Don Juan

Don Juan története a végkifejletig azt bizonyítja, hogy nem foglalkozik a következményekkel és sikereket lehet elérni, hiszen állítása szerint leélhető egy egész élet, hogy vállalni kellene a felelősséget a tetteinkért. Kicsit azt az érzetet kelti, mint egy fausti paktum az ördöggel: szabad az út a keresés, kísérletezés, a gyönyörökben való megmerítkezés előtt egészen addig, amíg meg nem találja a tökéletes beteljesülést. Don Juan várhatóan nem is találja meg, de keresi. Nem számol a jövő következményeivel és nem veszi figyelembe a múlt tapasztalatait, mert mindig a jelenben él. Ebben különbözik is Casanovától, aki a halhatatlanság képtelenségével, a túl nagy szabadság (és nem az általa gyakorolt szabadosság) elérhetetlensége feszítő kontrasztba kerül az idő múlásával és öregedéssel.

Don Juannak szüksége van arra, hogy minden nőt, akit csak meglát, meghódítson, de még a férfiakban is váltsa ki a hódolatot, a vonzalmat. Hiúság, nagyképűség és nárcizmus fűszerezi alakját úgy, hogy mindeközben gyengéd szerető egészen addig, amíg meg nem kapta, amit akart. A gyűjtő szenvedélye vezérli. A cél érdekében nem gondol tovább, nem riad vissza a hazugságtól és az intrikától sem. Vakmerős és veszedelmes nőcsábító mintaképe, akiben kielégíthetetlen élvhajhászat és korlátlan érzékiség feszíti a társadalom korlátait. A donjuanizmus alapvonása a telhetetlenség, ami nem tűr elfojtást, hanem örökös kísérletet keres a vágy kielégítésére. Ha a jelenben ér, akkor a pillanatok embere. Don Juan az adott pillanatban szereti az adott nőt, így ígérete akkor nem tűnik hazugságnak. Ám a következő pillanatban, amikor már számára bukkan fel egy újabb nő, egy újabb ígéret, már ködbe vész és szélhámossá válik alakja.

Mennyire élhető és mennyire valós a donjuan-i csábító lét?

Valóban nevezhető lenne a mai korban Pick Up Artistnak? Tulajdonságait átvonatkozattva a mai korra, talán. Hobbiszerűen szerzi tapasztalatait a nőkkel való isemrkedésben, ezt fejleszti, tanulja, rutint szerez és gyorsan tud hódítani, viszont nincsenek benne gátlások ebben a témában. Fontos odafigyelni a fejlődés során, hogy a mennyiség elvét követve, ne vesszen el a varázs magából az ismerkedési és párkeresési folyamatból. Mert míg Don Juant a pszichikai és emocionális éretlenség jellemez, a saját férfiasságának bizonyítékát a meghódított nők számában méri, addig egy magabiztos PUA, egy vonzó férfi saját belső személyiségének megszilárdításával, értékrendjének kialakításával, pozitív kisugárzásával éri el, hogy vonzalmat ébresszen, és ne hajszolja a saját fantáziájában élő ábrándokat. Don Juan a legendák hőse saját álomvilágának talajtalanságán hódít, míg A Férfi, a Pick Up Artist műfaj képviselői reális célokkal, könnyed eleganciával lépnek a tettek mezejére.