Személyiségteszt

Hogyan kelts vonzalmat és hódítsd meg álmaid nőjét? Érdekel, hogy nekem (a béka segge alól) és sok más férfinak hogy sikerült? Ha igen, akkor nézd meg ezt az ebookomat mindenképpen!

Személyiségteszten megismert önmagunk jutalma a hatékony társas interakció

Ahhoz, hogy legyen tapasztalatunk, milyen is egy személyiség teszt, nem kell időpontot egyeztetni a körzeti pszichológussal. Elég csak elmenni egy állásinterjúra. Manapság egyre elterjedtebb szokássá válik, hogy a személyes beszélgetés szubjektív eredményén túl a jelentkezőt személyiségteszteknek is alávetik, hogy objektív, mérhető, személyiségjegyek mintázatát kiadó eredmény birtokában lehessen megalkotni azt a komplex képet, ami alapján el lehet dönteni: a jelentkező kompetens lesz-e a munkára vagy sem.

Ismerd meg önmagad – sokadszorra

Általában nem is húzódoznak az emberek, amikor arról van szó, hogy velük foglalkozzanak, róluk, személyiségükről beszéljenek. Vannak viszont szép számmal olyanok is, akik már az interjú előtt attól rettegnek, hogy magánéletüket érintő személyiségvonásuk, amely adott esetben köszönő viszonyban sincs a betöltendő pozícióval, mégis megakadályozza, hogy megkapja a munkát.

Megállapítható azonban, hogy inkább szívesen töltenek ki emberek személyiségteszteket, főleg akkor, ha a visszajelzés is garantált. Mindenki kíváncsi önmagára. Sőt manapság ez a fajta tudatosság és reflexivitás sokkal nagyobb hangsúllyal jelenik meg. Egyéniség megtalálása már korántsem csak a húszas éveket megelőzve központi feladata férfiaknak és nőknek. Ha ez nem megy egyedül, a PUA.HU program megadja a szakszerű segítséget tréningjein.

Hogyan vizsgál a személyiségteszt?

A személyiségteszteknek alapvetően két nagy típusát tudjuk megkülönböztetni. Vannak az úgy nevezett projektív tesztek és vannak az önbevalláson alapuló személyiség-kérdőívek. Természetesen ezen tesztek elvégzése és kiértékelése komoly szakmai felkészültséget igényel, hogy a hiteles informatív részt el lehessen különíteni a személyes első benyomás alapján bevetített elemektől.

A személyiség-kérdőívek mint személyiségtesztek arra kérdeznek rá, hogy a válaszadó korábban milyen reakciókat és érzéseket tanúsított egyes helyzetekben. Általában skalárisan kell megítélni 1-3, 1-5 vagy 1-10 között, hogy mennyire jellemző rá vagy mennyire áll távol tőle az a bizonyos állítás. Ezeknél a teszteknél mindenki ugyanazokat a kérdéseket kapja, s a válaszokat nem ritkán már egy számítógépes program értékeli.

A megalapozott személyiségjegyekről alkotott “diagnózis” érdekében akár 100 fölötti kérdés megválaszolásával is számolni kell. Ezen kérdésekben felfedezhető bizonyos rendszeresség, amely vizsgálja részben a következetességet, részben hazugságpróbának is tekinthető. Ez alapján lehet ugyanis kiszűrni, hogy ki az, aki a vélt helyes választ, s ki az, aki a saját, őszinte válaszát jelezte.

Amit az eredmény közöl 

Ezek a válaszok különböző személyiségtípusok, személyiségdimenziók mentén gyűjtenek információt, hogy megrajzolhassanak belőle egy korrekt személyiségprofilt, amely kiegészítheti mindazt, amit már tudunk kompetenciáról, képességekről. Ezek a személyiségtesztek objektívek, megbízhatóak, tudományosak, tehát bármikor megismételhetőek és nyomon követhetőek. Igaz azonban, hogy etikai kérdéseket is felvet pl. egy állásinterjún, amikor a munka szempontjából irreleváns magánéletben jelentkező személyiségvonásra is rákérdeznek.

A másik fő típusa a személyiségteszteknek, a projektív tesztek. Ezek a személyiség mélyebb rétegeit vizsgálják, általában a tudattalanra irányulnak. Milyen kívánságok, motivációk és konfliktusok rejlenek az egyénen belül. Attól projektív, hogy a belső világ kivetülését hallhatjuk meg, amikor egy nonfiguratív tintapacát kell értelmezni. Ebből a szempontból projektív személyiségtesztnek minősülne az is, ha csak a réten fekve a felhőknek értelmet adnánk.

Mire jó általában az egyénre nézve egy személyiségteszt elvégzése és eredményeinek tudatosítása?

Így tudunk önmagunkért is nagyon sokat tenni. A személyes tulajdonságok pontos ismerete, s az innen induló személyiségfejlesztés az egyetlen jól járható út, hogy tegyünk magunkért.

Az önmegismerés történhet megfigyelés útján, amikor különösen fontos a tudatosság és ennek értő felhasználása, de ugyanígy módszere a személyiségteszt elvégzése. Ez azon az alapon nyugszik, hogy személyiségünk noha egyedi, mégis működnek a társadalomban bizonyos minták.

Ezt saját magunk is tapasztalhatjuk: van, akivel azonnal egy hullámhosszon pendülünk, másokkal pedig folyamatos konfliktushelyzet adódik pusztán azért, mert egy kérdést teljesen eltérő dimenzióból közelítünk meg. Nem kell személyiségtesztből származó bizonyítványt felmutatni, hogy már 5 perc beszélgetésből ki ne derüljön, hogy nagyjából milyen típusú emberrel kerültünk kapcsolatba. Ebben az észlelésben nagyon fontos szerepet játszik az érzékelés (látás, hallás, szaglás) és az intuíció.

Ez a tudás fontos a társas kapcsolatokon belül. Ha tudom, milyen vagyok, a vonzás törvényének értelmében előszeretettel kerülök kapcsolatba olyanokkal, akik hozzám hasonlóak. Izgalmas és szenvedélyes kalandnak ígérkezik az ellentétek vonzzák egymást mottójú társkeresés, de egy kiteljesedett, intim, bizalomra épülő párkapcsolathoz hosszútávra más kell.

Ismerd meg önmagad és légy magaddal együttműködő

A valódi felnőtt, öntevékeny, saját irányításod alatt álló élethez fontos, hogy megfelelő önismereti szinttel rendelkezz. Így tudod saját helyedet reálisan kijelölni a személyközi viszonyokban, így tudsz feladatot vállalni, amiben legjobb tudásod szerint tudsz működni. A megfelelő önismerettel elkerülhető, hogy irreális vágyaid, céljaid legyenek, hiszen pontosan tudatába kerülhetsz annak, hogy mi az, amit még meghasonlás nélkül el tudsz végezni.

Miben segít az önismereti teszt?

Az önismereti tesztek az egyik leghatékonyabb eszközei az önismeret- és személyiségfejlesztésnek. Kijelölik ugyanis az “itt és most”-ban azt a helyet, amit alapnak vehetünk, s ahonnan indítani lehet a változást. Erről az alapról tud a PUA.HU tréning is kiindulni, hogy önfejlesztéssel saját magad számára is vonzóbb életet kaphass.

Társas viszonyainkban és a mindennapokban adódó szituációkban folyamatos döntés- és feladathelyzetek elé kerülünk. Ezeket meg kell oldani, meg kell hozni a döntést. Sokszor csak utólag átgondolva eszmélünk rá, hogy nem éppen a leghelyesebb választ adtuk a helyzet nyújtotta kérdésre. De vajon miért? Milyen preferenciáink, milyen vágyaink és milyen ösztöneink mozgatnak legbelül, amelyek adott pillanatban hozzásegítenek egy-egy döntéshez? Miért éppen úgy viselkedtünk, vajon jól tettük-e, amit tettünk, tényleg ezt akartuk-e és így akartuk-e kifejezni?

Az önismereti tesztek hozzásegítenek, hogy tudatosítsuk érzéseinket, motivációinkat, s ezzel feltárjuk saját magunk belső világát. Önmagunk megismerésében is rutinra, tapasztalatokra van szükség. Nem születési előjog, hogy kifogástalan önismerettel rendelkezzünk, sőt. A legtöbb ember képes leélni az életét úgy, hogy teljes tudatlanságban cselekszik, esetleges, energiapocsékoló és tanulásban akadályozott az a mód, ahogyan önmagunk ismerete nélkül élünk, működünk, viselkedünk.

Szakszerűség és önismeret – teszteljárások mikéntje

Az önismereti tesztek a pszichológia fennhatósági körébe tartoznak. Azonban mivel a személyiséglélektan éppen azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek mindenkit érintenek (miért ne érdekelne az, ami valamennyire rólam is szó?), óhatatlanul is bekerült a mindennapok beszédtémáinak körforgásába. Manapság már nem kell beutalóval diagnosztához járulni, hogy önismeretünkről egy teszt segítségével képet alkosson. Hogyan is lehetséges ez, amikor minden ember egyedi és megismételhetetlen individuum?

Noha ez igaz, mégis fontos, hogy belássuk: az egyes személyiségvonások egy tól-ig tartományon belül informálnak az egyénről. Lehet, hogy valakire nagyon jellemző, hogy szorong, amikor nagy közönség előtt meg kell szólalnia, lehet, hogy valakinél ez csak olykor-olykor felbukkanó probléma. Mindenesetre ezeknek a személyiségvonásoknak a feltárása segít hozzá, hogy mintába rendezhessük a kapott eredményeket és felvázolhassuk objektív módon énünk belső tartalmait.

Az önismereti tesztek pontosan azt a célt szolgálják, hogy tudatosítsuk, hogyan is reagálunk bizonyos helyzetekre, milyen érzéseket váltanak ki belőlünk. Míg eddig ezeket csak szituatívan átéltük, addig a tudatos élethez fontos, hogy verbalizálni is tudjuk, hiszen így válik eszközzé ahhoz, hogy fejlesztve önmagunkat sikeresebb, hatékonyabb és energiagazdaságossági szempontból célszerűbb életet éljünk.

Az Intenzív Gyakorlati Tréning ezt a fejlődést segíti elő. Akik változást szeretnének elérni az életükben, előbb vagy utóbb mind ugyanoda lyukadnak ki: személyiségüket kell fejleszteni. Ez a vágy az emberekben már évezredek óta megvan. Mivel a természetes és spontán személyiségfejlődés nagyon lassú folyamat, nem csoda, hogy a jógik, guruk, vallási vezetők és egyéb önismerettel foglalkozó “szakemberek” kutatják az önismeret-fejlesztés gyors és hatékony technikáit. Az elérendő cél mindenki számára rendkívül kecsegtető, hiszen ki ne szeretne bátorságban, tudatosságban, felelősségteljes életben megerősödni és vonzó férfiként viselkedni?

Tegyél magadért: szerencse a jutalmad 

Ha már tudod, ha már felismerted életcéljaidat, szinte gondolkodni sem kell, hiszen kijelölted az eléréséhez vezető utat. Ehhez járul hozzá egy önismereti tesztek elvégzése is, hiszen ez saját magad számára kínál egy diagnózist, amellyel már konkrét vonzó férfi akciótervet tudsz készíteni arra vonatkozóan, mit és hogyan, milyen lépésekkel tudj fejleszteni.

személyiséged megismerése történhet csoportos felfedezéssel, de önismereti meditációk során is. Vagy éppen egy olyan szakmai segítéssel támogatott programban, mint a PUA.HU tréning. Sok férfi akkor kényszerül meghozni a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos döntését, amikor szembesül félelmeivel a nőkkel való ismerkedésben. Azonban ez már csak egy tünet, ami sokkal mélyebb okokra vezethető vissza. A PUA.HU tréning során a személyiségfejlesztés az alapvető folyamat, amelyre ráépülhet az a fajta gyakorlati tudás, melyet éppen az ismerkedésben, kapcsolatteremtésben, nőkkel való találkozásban lehet fejleszteni.

Amit sikerként könyvelhetsz el a társkeresésben, azt hasznosítani tudod a hétköznapi élet más területein is: hatékonyabb konfliktuskezelés, véleményalkotás, általános közérzet javulása. Mivel mindennapjainkat társas helyzetekben éljük, így ezeken a viszonyokon keresztül érthetjük meg és ismerhetjük meg jobban önmagunkat is.

Sok személyiségteszt ingyen választ ad nyomasztó kérdéseidre

Valami nem megy. Valami nem úgy megy az életünkben, mint ahogy elvárnánk. Mint ahogy kellene? Vannak, akik ilyenkor azonnal külső okokban keresik a magyarázatot, mások azonnal leülnek, kicsit magukba mélyednek, hogy vajon mit és hol ronthattak el. Egyáltalán, ha elrontottak valamit – mert ez sem mindig biztos!

A lényeg, hogy az ember számára jó esetben önmaga a legfontosabb, ezért foglalkozik is önmagával. Szeretné érteni motivációit, szeretne belső magyarázatokat találni vágyaira, igényeire. Ez jól is van így, hiszen minden egészséges társas kapcsolat alapja, hogy az ember önmagával képes legyen harmóniában élni, s ez a harmónia egy tudatos önismereten nyugodjon. Ebben a folyamatban az  Intenzív Gyakorlati Tréningek mérföldkőnek számítanak.

Személyiségtesztek közkedveltségének netovábbja

személyiségtesztek nem véletlenül váltak egyre népszerűbbé. De álljunk meg egy pillanatra! A pszichológia tudomány voltát sokan megkérdőjelezik, pont azért, mert olyasmivel foglalkozik, ami mindenkit érdekel és amihez mindenkinek van, ha más nem, személyes, testközeli tapasztalata. A magazinok, blogok, online személyiségtesztek ingyen zavarba ejtő bőségben kínálják lehetőségeiket, hogy megismerd önmagad.

De mennyire hiteles, mennyire szakszerű az, amit egy bulvármagazin hasábjain bekarikázol és egy tól-ig pontrendszerben megtudod, hogy “anyuka kicsi fia” avagy “a nők bálványa” vagy, ahhoz képest, amit a valódi személyiségtesztek közölnének rólad?

Személyiségtesztek önmotivációja

Tulajdonképpen abban az esetben, amikor csak egy egészséges kíváncsiság hajt, hogy jobban megismerd külső szemüvegen át, milyen vagy, bőven elegendőek az ingyenesen kitölthető személyiségtesztek. Hogy miért? Mert pusztán azt hallod vissza, amit hallani akarsz, hiszen már tudod magadról, csak szeretnéd, ha ezt a tudást egy “objektív” mérce megerősítené.

Azok a személyiségtesztek, amelyek ingyen elérhetőek, általában úgy vannak szerkesztve, hogy az első négy kérdés után egyértelműen irányítani tudod válaszaidat, hogy a neked tetszetős végeredményhez jussj. Így lehet komolytalanul venni egy komolynak szánt (?) tesztet. Bár lehetséges, hogy ez csupán férfiúi szkeptizicmus és hűvös racionalizmus ahhoz képest, ahogyan a nők gondolkodnak, s előszeretettel töltenek ki személyiségteszteket ingyen.

Hiszünk az ingyenes személyiségteszteknek?

De nézzük a dolog komolytalannak szánt komolytalan oldalát. Akár a facebookon, akár bármilyen magazin oldalán találni “elvarázsolt személyiségteszteket”, amelyek a pizzaevési szokásokból következtetnek szerelmeskedésuális vágyaidra, vagy ismerőseid aktivitásodból a következő hónap párkeresési sikerére. Ez valahol már határos a napi horoszkóppal.

Az ingyen elérhető személyiségtesztek és a napi horoszkópok sokszor éppen azt bizonyítják, hogy mennyire szeretünk hinni olyasvalakinek, aki személyesen nem ismer, mégis elhisszük neki, hogy tud rólunk belső dolgokat. A PUA.HU-nál megtanulhatod, hogy ez miért van és pontosan hogyan működik.

Mindenesetre, ha valaki nem jártas az önvizsgálatban, nem tudja, hogyan öntse szavakba azt a személyiséget, ami ő maga, akkor érdemes játszani ezekkel a személyiségtesztekkel ingyen, hiszen a tudatosítás folyamatában segít a kategóriába sorolásnál. A tudatosodás viszont egy jóval nagyobb változás előszobája: a vonzó Férfivá válásé.

Személyiségjellemzés

Hogyan kelts vonzalmat és hódítsd meg álmaid nőjét? Érdekel, hogy nekem (a béka segge alól) és sok más férfinak hogy sikerült? Ha igen, akkor nézd meg ezt az ebookomat mindenképpen!

Személyiség önjellemzése minőségi és mennyiségi szempontok alapján: a fejlődés ösvénye

Vajon tudnád saját személyiségedet jellemezni? Van annyi tudatosság benned, hogy egy monológban felvázold magad és szavakkal megteremtsd tökéletes másodat? Vajon a személyiség jellemezhető pusztán szavakkal? És egyébként is, mennyire hiteles, ha saját személyiségedet magad jellemzed, amikor ismerkedsz és mesélsz magadról. Ha nem mesélsz, akkor honnan fogja megtudni a nő, hogy kivel tölti az idejét? Az Intenzív Gyakorlati Tréning után többé már nem lesz gondod ezekkel a kérdésekkel sem!

Ember és társadalom: személyiség és viszonyok

Mivel az ember társas lény, szüksége van arra, hogy másokkal együtt élve, különböző interakciókba, kapcsolatokba bonyolódva vigye a mindennapjait. Egy-egy helyzet megoldása azonban megannyi kimenetellel zárulhat pontosan attól függően, hogy kinek milyen a személyisége.

Van, aki szelíd nyugodtsággal várja ki a kígyózó sort a postán, más idegesen tekintget jobbra és balra, a harmadik pedig stand up-ot nyom a körülötte állóknak, hogy ez a holtidőt is tartalmasan töltse ki – szociális szempontból legalábbis.

A személyiség jellemzése bonyolultabb művelet annál, mint hisszük. Tartalmazza a velünk született képességeket, a kifejlesztett készségeket, benn van a születéskor örökölt temperamentum, a nevelkedés során elsajátított értékrend, viselkedésnorma. Személyiségünket alakítja a család, faragja az iskola, befolyásolja a tömegkommunikáció.

Személyiségjellemzés: a profil meghatározása

Érdekes azonban megnézni, hogy kinek milyen a személyiség jellemzése, ha több személytől várunk “diagnózist”. Saját magunkat hogyan jellemeznénk? És hogyan látnak bennünket vásárlás közben, vagy a kollégát, vagy a csapattársak a meccs előtt, netán az édesanyánk és a facebook ismerőseink. Minden embernek számtalan arca van, amit attól függően cserélget, hogy milyen kommunikációs helyzetbe kerül és főleg, kikkel.

A személyiség jellemzése megtörténhet különböző tesztek segítségével, ami mérhető, mennyiségi elemzést ad arról, hogy milyen személyiségvonásokkal rendelkezünk. De egy ilyen teszt elvégzésén túl fontos a minőségi elemzés, amivel főleg a személyiségprofilt lehet árnyaltan megrajzolni.

Minőségi elemzéshez információt például úgy lehet gyűjteni, hogy egy teszt elvégzése során milyen nem verbális, a teszten kívüli viselkedést tanúsít a személy. Matat-e idegesen, nevetgél-e, mindenhez megjegyzést fűz-e avagy folyamatos külső megerősítésre szorul, mert addig nem mert tovább lépni.

De a személyiség jellemzéséghez hozzátarozik az is, hogy mit cselekszik az egyéb. Milyen értékrendet képvisel, s ennek aktív vagy inkább passzív alanya. Hogyan viselkedik másokkal, milyen szokásai, avagy rigolyái vannak.

A személyiségjellemzés hosszú távú célja

Hogy miért fontos a személyiség jellemzése még akkor is, ha ezt nem pszichológusokkal akarjuk elvégeztetni, pusztán a magunk okulására? Ugyanis ahhoz, hogy a megfelelő párt találhassuk meg magunk számára fontos, hogy ismerjük magunkat pontosan azért, hogy tudjuk: kinek is akarunk társat találni.

Milyen hibákkal és milyen erényekkel rendelkezünk, s mindez mennyire fedi azt a valóságot, ami rajtunk kívül él a környezetünk fejében rólunk. Lehet, hogy a kapcsolatépítési sikertelenség pusztán abból fakad, hogy a környezethez nem jut el az az érték, ami benned van a homlokzatvédő páncélod mogorvasága miatt. Vagy lehet, hogy egy bohém, mókamester vagy, s ez csak egy álca: mélyen legbelül félénk és visszahúzódni vágyó fiú vagy.

A személyiség jellemzésének összetettsége indokolja, hogy feladjuk az első benyomásból fakadó előítéleteinket! Viszont ösztönöz arra, hogy még tudatosabban megdolgozzuk az első benyomás kiváltotta, számunkra kedvező hatást! Önmagunk számára is jó tréning gyakorlat, ha megpróbálunk egy teljes személyiségjellemzést adni magunknak magunkról. Az Intenzív Gyakorlati Tréningeken akkor már lépéselőnyben indulsz!

A tréning során olyan személyiségfejlesztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudásra teszel szert, amit önállóan talán csak évek múlva tudnál megszerezni. Feltéve, ha addig nem adod fel. A tréningen kapott konstans személyiségjellemzés, amelyet a férfi és a női oktatók készítenek rólad, segít hogy magad is lásd, mik az erősségeid és mik a gyengéid, és ezeket miképp lehet beépíteni a fejlődési folyamatodba. A részletekről bővebben itt olvashatsz!

Önismeret

Hogyan kelts vonzalmat és hódítsd meg álmaid nőjét? Érdekel, hogy nekem (a béka segge alól) és sok más férfinak hogy sikerült? Ha igen, akkor nézd meg ezt az ebookomat mindenképpen!

Ismered a környezeted? És önmagad miért nem?

Sajnos, amikor 18 éves kor körül megkapjuk az „érettségi” bizonyítványt, még korántsem állíthatjuk, hogy beértünk volna, megszereztük volna az önismeret magas fokozatát és egyáltalán nem állíthatjuk, hogy készen lennénk. Az önismeret egy olyan képesség, amelyet folyamatosan készenlétben kell tartani, hiszen ez az eszköze annak, hogy társas viszonyainkban és a mindennapos helyzetekben önmeghasonlás nélkül, felelősségteljes felnőttként tudjunk helytállni. Az önismeret nem egy készen kapott készség, hanem komoly elsajátítás, fejlesztés és tanulási folyamat eredménye, ami nagyon sok ember esetében hiányos, vagy egyáltalán nem kiforrott. A PUA.HU program ennek érdekében, e hiány betoldására jött létre.

Az önismeret életminőség-javító módszer

Pedig az önismeret segít hozzá a teljes értékű és elégedett élethez, ami megteremti a harmóniát, az egyensúlyt. Így küszöbölve ki, hogy a negatív gondolati körökben, a görcsökben és szorongásokban felemésszük azokat az energiatartalékokat, amelyeknek sokkal nagyobb hasznát vehetnénk a mindennapi élet és az önmegvalósítás során.

Mivel állandó kölcsönhatásban élünk más emberekkel, mindig új és új helyzetekben kell megállni a helyünket, ezért nagyon fontos a kellő tudatosság, ami személyiségünk ismeretét illeti. Feladatainkat úgy tudjuk a leghatékonyabban elintézni és kapcsolatainkat célirányosan alakítani, hogy abban fontos szerep hárul személyiségünkre. Személyiségünket azonban nagyon nehezen tudnánk felhasználni eszköz jelleggel akkor, ha nem állnánk a kellő önismereti szinten.

Hogyan fejleszthető és hogyan alakul ki az önismeret?

Kezdetben saját magunkról alkotott kép az alapján formálódik, amilyen reakciókat kapunk környezetünktől. A kisgyermek önképe a szülőkhöz, majd később a tanárokhoz, s a serdülőkorba lépve a kortársakhoz képest formálódik. Ezeket a külső reakciókat internalizálja a gyermek, azonosul vele, belsővé válik, és kialakul egy bizonyos énkép a fejében. Csakhogy sokan itt megrekednek, s nem dolgozzák ki azt a fajta énreprezentációs képességet, amely már egy belső tudatossági folyamat eredményeként jön létre: saját személyiségünk ismerete saját kognitív folyamataink eredménye.

A hatékony működéshez és a személyiség integritásához elengedhetetlenül fontos, hogy tisztázzuk magunkban, milyenek is vagyunk. Milyen belső szándékaink, érzéseink, indulataink és ösztönző erők rejlenek bennünk? Milyen rövid és milyen hosszú távú céljaink vannak, amelyek eléréséhez az önismeret által kikövezett úton juthatunk?

Önmagunk feltérképezéséhez nem elég csak izolálva magunkat nézni, csak azt, hogyan most, aktuálisan érzünk. Meg kell ismernünk magunkat a magánélet színterein, a társasági helyzetekben, és azzal kapcsolatban is, hogy miképp reagálunk az intellektuális, vagy szellemi kihívásokra. Ezeknek az ismerete kell ahhoz, hogy saját magunk számára kielégítő életet biztosítsunk.

A változás ösvénye önismerettel van kikövezve

Ha valaki a változás útjára lép, annak valamilyen motiváló gyökere van. Nem elégedett az életével. Például lehet, hogy nincs egyedül, mégis magányos. Ha a nőkkel való ismerkedés problémát jelent a számodra, akkor a kezelés lehet felszíni, csak az eredmény nem lesz tartós. Ahhoz, hogy egy kiteljesedett, értékes és komoly párkapcsolatot tudj felvállalni és egy ilyen kölcsönös viszonyban képes legyél elköteleződni, az alaplépés az önismeret magas szintű művelése. Hogy másképp is tudnál alkalmazkodni egy idegen élethez, hogyan ismerkedhetnél meg vele, ha még saját magadról sincs meg a reális képed?

Ha sikeresen meghatároztad a céljaidat, már ki is jelölted a fejlődésed útját. Ez pedig nem más, mint a vonzó férfivá válás útja. S itt nem csak a barátnőtalálás és a házasság a központi elem, hanem egy olyan karizmatikus, önálló férfi megerősítése, aki már benned rejlik, de eddig elnyomták – talán – ki sem mondott félelmeid, szorongásaid.

A vonzó férfi jellemzője, hogy felelősséget vállal tetteiért, saját életéért, ismeri önmagát, tudja, mit várhat el önmagától, így nem érhetik meglepetések, nem kell attól tartania, hogy kétségbeesésében elveszti lába alól a talajt. Ha a téged motiváló fő elem az, hogy barátnőt találj magad mellé, akkor a fenti sorok alapján már magad előtt is kikristályosodni látszik, hogy nemcsak egy társ lesz önfejlesztésed gyümölcse, hanem egy sokkal határozottabb élet is: munka, sport, szabadidő, magánélet terén mind-mind szintet fogsz lépni.

Céltudatosság az önismeretből gyökerezik

Fontos, hogy konkrétan meg tudd határozni, milyen céljaid vannak, hiszen így, ennek érdekében tudsz egy teljes körű önvizsgálatot is tartani, ennek fényében tudod a fejlődéshez szükséges eszközöket is számba venni. Azokat, amelyekkel már rendelkezel és azokat, amelyeket fejlesztened kell célod elérése érdekében.

Az első és legfontosabb, hogy megértsd önmagadat. Az önismereti vizsgálat tárgya: személyiséged. Alkalmas vagy arra, hogy vágyaidat, véleményedet, gondolataidat aktívan tettekre váltsd, s eredményt láss? Megvan benned a kellő akaraterő? Rendelkezel a célokhoz elengedhetetlenül fontos szellemi, anyagi és kapcsolati tőkével? Van szakmai tudásod? Van kellő tudatosságod?

Önértékelési problémái mindenkinek vannak. Azonban senkit nem kell temetni emiatt. Az önértékelés, az önbizalom, az önismeret fejleszthető, s könnyedén pozitív tartományba fordítható a PUA.HU tréning segítségével. Mivel életünk során folyamatosan döntéshelyzetekbe kerülünk, megtapasztaljuk, hogyan kell saját véleményünknek megfelelően lépni.

Ha ez a döntés elmarad, vegetálunk csupán, hiszen senki nem hozza meg helyettünk ezeket, legfeljebb tanáccsal tud szolgálni. Az ember életének irányításához, alakításához viszont szükséges ezen döntések meghozatala. Enélkül nem lehetséges a fejlődés, az előrelépés.

Tudatosság és döntésképesség a vonzó férfiban

Természetesen egy döntés sosem egyszerű, hiszen fel kell vállalni a véleményünket, amelyet részben befolyásol személyiségünk, értékrendünk. Az érett, kellő önismerettel rendelkező személyiség előfeltétele a felelősségteljes döntéshozás, vállalva a nézeteltérésből fakadó konfrontálódást másokkal.

Ha azonban megvan a kellő önismeretünk, akkor nem érhet meglepetésként egyetlen szituáció sem. Nem lepjük meg saját magunkat sem egy-egy helyzetre adott válaszreakciónkkal. Önmagunkkal egyetértésben, konzisztensen éljük a mindennapokat.

A tudatosodás útjára lépve nemcsak megismerni és megérteni kell önmagunkat, hanem el is kell tudni fogadni. Ha valami nem tetszik, azt is elfogadással lehet a fejlődés medrébe terelni, hogy leszámoljunk gyengeségeinkkel, félelmeinkkel, legyen szó egy lány megszólításáról, nyilvánosság előtt való verbális görcsről vagy kisebbrendűségi érzésről.

Általában milyen céllal vág bele valaki az önismeret fejlesztésbe, akár egyedül, akár csoportos tréning, mint a PUA.HU program formájában? A tapasztalatok alapján vannak, akik a belső harmónia megtalálását célozzák, mivel önmagukkal elégedetlenek. Mások kifejezetten a személyközi kapcsolatok fejlesztését tűzték zászlajukra, például a nőkkel való ismerkedésben szeretnének sikereket elkönyvelni.

És milyen eredménnyel zárulhat többek között egy ilyen önismeret fejlesztési program?

Céloktól függően javulhat az általános közérzet. A megértésből fakadóan javul az önelfogadás képessége. Önmagunkról szerezhetünk bővebb ismeretet, melyet felhasználhatunk további fejlődési utunkon. Fejlődik a kommunikációs készség, sikeresebbek leszünk a feszültségoldásban, képesek leszünk a legkisebb szorongás nélkül is kapcsolatot létesíteni bárkivel bárhol, bármikor.

Nem utolsó sorban pedig fejlődik a kreativitás, aminek hatására a derűlátás, a reményteljes jövőkép is nagyobb valószínűséggel állandósul életünkben. De nemcsak a személyközi, magánéleti viszonyokban tapasztalható érzelmi, szellemi gyarapodás, hanem a formális színtéren is, hiszen az ügyfelekkel való bánásmód, a vezetői képességek vagy általában a szervezetirányítási hatékonyság sem marad érintetlen!

Önismeret és vezetői képességek

Az önismeret magas szintű tudatos művelése hozzásegít ahhoz, hogy társas viszonyaidban vezéregyéniséggé válj, amikor szükséges. Vegyük példaként a vezető beosztású, sikeres embereket. Náluk nem is annyira a szakmai hozzáértés, sokkal inkább az emberi oldal az, amivel képesek befolyásolni és konstruktívan jelen lenni beosztottaik között.

Ez az analógia a magánéletre is érvényes: például a társkeresésre. Magunkat mint eszközt használjuk fel: hitelességünk bizalmat kelt, önismeretünk sziklaszilárd személyiséget tükröz kifelé is.

Az én kongruenciája táplálja mások vonzalmát. Tudatalatti folyamat, hogy olyanokhoz vonzódjunk, akik erősek, magabiztosak, határozottak, ambiciózusak, hiszen saját életünk megváltóit láthatjuk bennük. Ezt érheted el az Intenzív Gyakorati Tréning elvégeztével: saját univerzumod középpontjába kerülsz, ahol keringési pályára vonzod magad köré azokat, akiket csak szeretnél, mivel egyre többen akarnak közel kerülni hozzád.

Önmegismerés

Hogyan kelts vonzalmat és hódítsd meg álmaid nőjét? Érdekel, hogy nekem (a béka segge alól) és sok más férfinak hogy sikerült? Ha igen, akkor nézd meg ezt az ebookomat mindenképpen!

Önmegismerés: a kaland, ami egy életre szól

A PUA.HU-nál az önmegismerés az alapja az önfejlesztésnek. Az önfejlesztés pedig annak, hogy vonzó férfivá válhass, aki szembe mer nézni a félelmeivel a nőkkel való ismerkedéskor, aki tudja, hogy kell hódítani és hogyan kell kialakítani azot a kapcsolatot, mely építenek, energetizál és fejlesztően hat mindkét fél számára.

Vajon fordítasz-e időt arra, hogy jó barátságban élj magaddal?

Vajon ismered-e magad annyira, mint bármelyik barátodat? Foglalkozol-e hétről hétre, évről évre önmegismerésed mindig aktualizált folyamatával? Ugyanis akár tetszik, akár nem, saját magaddal életfogytiglani együttélésre ítéltettek szüleid. Ezt a 70-90 évet érdemes akkor már úgy leélni, hogy tudod kivel osztottad meg életedet. Életedben a barátnők jönnek-mennek, gyerekek kirepülnek, barátok elpártolnak, de saját magadat akkor sem tudod lecserélni, ha már tényleg szeretnéd.

Megváltoztatni viszont lehetséges. Ki lehet művelni, munkálkodni kell rajta, hogy teljes értékű életet élhess. Ehhez fontos lépés az önmegismerés. Tudod-e, ki vagy most? Milyennek látnak mások ahhoz képes, amilyennek magadat véled? Mit szólnál hozzá, ha egy hétig kamerára vennénk minden lélegzetvételedet is, s vissza kellene nézni. Kívülről szemlélve sokkal gyorsabban meglátod a számodra – s valószínűleg mások számára is – zavaró tényezőket.

Milyennek tartod magad: inkább a szorongó, aggodalmaskodó, gondolkodó típusba tartozol, vagy abba, aki szemtelenül, bátran és hangosan éli a társasági életét? Figyelsz másokra vagy csak a magad érdekében cselekszel?

Ki vagy? Ismered önmagad?

Ha úgy gondolod, hogy felesleges időpocsékolás csupán energiát fektetni az önmegismerési folyamatba, akkor még biztosan nem tudod, hol mindenhol tapasztalnál pozitív változást kapcsolataidban, életszíntereiden. Először is, ha tudatos vagy, ismered önmagad, tisztában lehetsz saját határaiddal. Így sokkal céltudatosabban tudsz nekivágni bizonyos feladatoknak, mivel nem fenyeget a próba-szerencse kétes kimenetelű veszélye, hiszen csak olyanba vágsz bele, amiről meggyőződésed, hogy képes vagy megcsinálni.

Másrészt számos konfliktus kerülhető el, ha képes vagy az önreflexióra: egy témában folytatott meddő vita nem kell, hogy agresszivitásba vagy sértődöttségbe fulladjon, ha tudod, hogy pusztán gondolkodási kereteitek különbözősége miatt nem azonos dimenzióban beszéltek. Legalábbis Te már tudod, mert ismered magadat.

Ugyanígy hasznos készség az önmegismerés a nőkkel való ismerkedésben is és a vonzó férfivá válásban. Ahhoz, hogy vonzó és érdekes legyél egy nő számára, el kell tudnod adni magad, aminek viszont előfeltétele, hogy ismerd magadat, mint “mint modellt”. Önmegismerésed eredménye, hogy listázhatnád erősségeidet, gyengeségeidet, tudod, hogy mire kell különösen figyelni, tudod, hogy az ismerkedés mely fázisában küzdesz még problémával. Így válhat a személyiségfejlesztés is maradéktalanul sikeressé, hiszen releváns problémára kapsz megfelelő választ. Ez a képesség sem elérhetetlen, a tréning után észre sem veszed, hogy már birtoklod is.

Hogyan kell nekivágni az önmegismerésnek

Elhatározással. És kitartással, hogy foglalkozol magaddal. Hajlandósággal, hogy végiggondold a napjaidat, a cselekedeteidet, számot adj a sikerekről és a kudarcokról, s mindarról az érzésmennyiségről, amelyet ezek az események voltak képesek kiváltani belőled. Mialatt átgondolod, meg is fogalmazod, tehát beszélni is tudsz róla. Egy párkapcsolatban pedig nagyon fontos, hogy mivel alakuló és változó személyiségek vagytok, ezt a fajta közös felfedezőutat, ezt az önmegismerést és egymás folyamatos megismerését természetesnek vegyétek. Így lesz tartós, így lehet megállapodni.

Az PUA.HU program sikerének alapja, hogy minden tanítvány megindul az önmegismerés útján, melyen a férfi és a női oktatók kísérik és folyamatos reflexióikkal segítik, hogy megfelelő irányba fejlődjön. Ahhoz, hogy tovább tudj lépni, fontos, hogy tisztában legyél, és elfogadd jelen állapotodat erényeiddel és hibáiddal egyetemben, hiszen erre az alapszintre fogod építeni azt a vonzalomkeltő személyiséget, azokat a hatékony kommunikációs stratégiákat, amelyek hihetetlen mértékben változtatják meg pozitív irányban az életedet. Az Intenzív Gyakorlati Tréning önbizalomnövelő stratégiái az önmegismerési folyamattal párhuzamosan fejlesztik a teljes embert.

Introvertált személyiség

Hogyan kelts vonzalmat és hódítsd meg álmaid nőjét? Érdekel, hogy nekem (a béka segge alól) és sok más férfinak hogy sikerült? Ha igen, akkor nézd meg ezt az ebookomat mindenképpen!

Mit várunk el magunktól és egymástól? – introvertált személyiség önkorlátai

Általános tendencia, hogy különösen nagy érdeklődésre tartanak számot a személyiségelemzéssel, személyiségtipológiával, horoszkópokkal stb. foglalkozó elemzések. Mindenki szeretné tudni, hogy ki is ő valójában, s kapva kap olyan cikkeken, amelyektől – talán fel sem tett – kérdéseire reméli a választ.

Önismeret és hatékony működés

Ha ismerjük magunkat, sokkal könnyebben állunk helyt a társas kapcsolatokban is, hiszen saját magunk határait ismerve, nem irreális feladatokkal gyötörjük magunkat. Ebben az önfeltárásban élen jár az Intenzív Gyakorlati program. Például egy introvertált személyiségtől ne várjuk el, hogy kapcsolatból kapcsolatba ugrálva mindig a társaság kellős közepén tetszeleg a nőknek, de egy extrovertált személyiségű férfinak sem a csendes, könyvtárazós, múzeumban töprengős program lobbantja lángra szerelmét.

A személyiségtípusok elemzésének nagy irodalma van már ókor óta. A huszadik században azonban az egyik nagy népszerűségnek örvendő felfogás Freud tanítványának, Carl Gustave Jungnak a nevéhez fűződik, aki a pszichoanalízis jungiánus irányzatának a megteremtője volt.

Az ő felfogásában aszerint lehet a személyiségek között fő különbséget tenni, hogy a személyiség belső ösztönző ereje (Freud óta ezt libidónak nevezi a szakirodalom) hova irányul. Ha önmagunkra, belső világunkra, akkor introvertált személyiségről van szó, ha azonban kifelé a társas és élő környezetre, akkor az illető az extrovertált típusba tartozik.

Nézzük kicsit részletesebben, hogy kik is tartoznak bele az introvertált személyiségtípusba. Mi jellemző rájuk?

Alapvetően töprengő típusúak, akik nem szívesen kerülnek rivaldafénybe. Csendesek, megfontoltak, nem nagyon keresik a külső kapcsolatokat, s hajlamosak a dominánsan belső mérce szerinti megítélés miatt a szorongásra. Kedvelik az egyedüllétet, bár nem szeretik a magányt. Az egyedüllétet ők választják, a magányt nem.

Az introvertált és extrovertált típusba tartozó személyek társas kapcsolatainak értékmérője éppen ellentéte egymásnak: míg az introvertált típus a szubjektumhoz kapcsolódó értékeket helyezi előtérbe, addig az extrovertáltak inkább a tárgyakat, külsőségeket. Ezért érdemes megismerni, hogy kivel akar az ember kapcsolatra lépni, hiszen egészen más nyelven szól egymáshoz egy intro- és egy extrovertált személy.

Személyiségtípusok rugalmas kategóriái

Attól, hogy valaki ebbe vagy abba a típusba tartozik, még nem kell leengedni a redőnyt és elkönyvelni a kőbe vésett igazságot, hogy csak ilyen vagy olyan lehet egy személyiség. Hiszen az introvertált, befelé forduló személyiségtípus is lehet stabil, vagy instabil. Előző esetben az óvatosság, a csendes higgadtság és a figyelmesség jellemzi, míg utóbbi esetben inkább az aggódó, pesszimista, kicsit talán magának való és túlontúl komoly egyént ismerjük fel.

Azonban az, hogy ezek a fő jellemvonásai egy extroverált személyiségtípusba tartozó embernek, még nem tartalmaz értékítéletet. Se jobb, se rosszabb nem lesz valaki a társadalomban attól, hogy inkább befelé vagy inkább a külvilág felé forduló.

Ami nagyon fontos az egészséges énkép kialakítása szempontjából, az a tudatosság: ha felismerjük magunkról, hogy mely típusba tartozunk, s mely vonások azok, melyek ezt lényegileg meghatározzák, akkor ahelyett, hogy tűzzel-vassal változtatni akarnánk rajta, inkább meg kell próbálni elfogadni és ebben a keretben élni, ismerkedni és kapcsolatokat építeni. Hiszen a nők sem egyformák: van, aki éppen arra a vonzó férfira vár, aki te leszel a tanfolyam elvégzése után!