Önismeret

Ismered a környezeted? És önmagad miért nem?

Sajnos, amikor 18 éves kor körül megkapjuk az „érettségi” bizonyítványt, még korántsem állíthatjuk, hogy beértünk volna, megszereztük volna az önismeret magas fokozatát és egyáltalán nem állíthatjuk, hogy készen lennénk. Az önismeret egy olyan képesség, amelyet folyamatosan készenlétben kell tartani, hiszen ez az eszköze annak, hogy társas viszonyainkban és a mindennapos helyzetekben önmeghasonlás nélkül, felelősségteljes felnőttként tudjunk helytállni. Az önismeret nem egy készen kapott készség, hanem komoly elsajátítás, fejlesztés és tanulási folyamat eredménye, ami nagyon sok ember esetében hiányos, vagy egyáltalán nem kiforrott. A PUA.HU program ennek érdekében, e hiány betoldására jött létre.

Az önismeret életminőség-javító módszer

Pedig az önismeret segít hozzá a teljes értékű és elégedett élethez, ami megteremti a harmóniát, az egyensúlyt. Így küszöbölve ki, hogy a negatív gondolati körökben, a görcsökben és szorongásokban felemésszük azokat az energiatartalékokat, amelyeknek sokkal nagyobb hasznát vehetnénk a mindennapi élet és az önmegvalósítás során.

Mivel állandó kölcsönhatásban élünk más emberekkel, mindig új és új helyzetekben kell megállni a helyünket, ezért nagyon fontos a kellő tudatosság, ami személyiségünk ismeretét illeti. Feladatainkat úgy tudjuk a leghatékonyabban elintézni és kapcsolatainkat célirányosan alakítani, hogy abban fontos szerep hárul személyiségünkre. Személyiségünket azonban nagyon nehezen tudnánk felhasználni eszköz jelleggel akkor, ha nem állnánk a kellő önismereti szinten.

Hogyan fejleszthető és hogyan alakul ki az önismeret?

Kezdetben saját magunkról alkotott kép az alapján formálódik, amilyen reakciókat kapunk környezetünktől. A kisgyermek önképe a szülőkhöz, majd később a tanárokhoz, s a serdülőkorba lépve a kortársakhoz képest formálódik. Ezeket a külső reakciókat internalizálja a gyermek, azonosul vele, belsővé válik, és kialakul egy bizonyos énkép a fejében. Csakhogy sokan itt megrekednek, s nem dolgozzák ki azt a fajta énreprezentációs képességet, amely már egy belső tudatossági folyamat eredményeként jön létre: saját személyiségünk ismerete saját kognitív folyamataink eredménye.

A hatékony működéshez és a személyiség integritásához elengedhetetlenül fontos, hogy tisztázzuk magunkban, milyenek is vagyunk. Milyen belső szándékaink, érzéseink, indulataink és ösztönző erők rejlenek bennünk? Milyen rövid és milyen hosszú távú céljaink vannak, amelyek eléréséhez az önismeret által kikövezett úton juthatunk?

Önmagunk feltérképezéséhez nem elég csak izolálva magunkat nézni, csak azt, hogyan most, aktuálisan érzünk. Meg kell ismernünk magunkat a magánélet színterein, a társasági helyzetekben, és azzal kapcsolatban is, hogy miképp reagálunk az intellektuális, vagy szellemi kihívásokra. Ezeknek az ismerete kell ahhoz, hogy saját magunk számára kielégítő életet biztosítsunk.

A változás ösvénye önismerettel van kikövezve

Ha valaki a változás útjára lép, annak valamilyen motiváló gyökere van. Nem elégedett az életével. Például lehet, hogy nincs egyedül, mégis magányos. Ha a nőkkel való ismerkedés problémát jelent a számodra, akkor a kezelés lehet felszíni, csak az eredmény nem lesz tartós. Ahhoz, hogy egy kiteljesedett, értékes és komoly párkapcsolatot tudj felvállalni és egy ilyen kölcsönös viszonyban képes legyél elköteleződni, az alaplépés az önismeret magas szintű művelése. Hogy másképp is tudnál alkalmazkodni egy idegen élethez, hogyan ismerkedhetnél meg vele, ha még saját magadról sincs meg a reális képed?

Ha sikeresen meghatároztad a céljaidat, már ki is jelölted a fejlődésed útját. Ez pedig nem más, mint a vonzó férfivá válás útja. S itt nem csak a barátnőtalálás és a házasság a központi elem, hanem egy olyan karizmatikus, önálló férfi megerősítése, aki már benned rejlik, de eddig elnyomták – talán – ki sem mondott félelmeid, szorongásaid.

A vonzó férfi jellemzője, hogy felelősséget vállal tetteiért, saját életéért, ismeri önmagát, tudja, mit várhat el önmagától, így nem érhetik meglepetések, nem kell attól tartania, hogy kétségbeesésében elveszti lába alól a talajt. Ha a téged motiváló fő elem az, hogy barátnőt találj magad mellé, akkor a fenti sorok alapján már magad előtt is kikristályosodni látszik, hogy nemcsak egy társ lesz önfejlesztésed gyümölcse, hanem egy sokkal határozottabb élet is: munka, sport, szabadidő, magánélet terén mind-mind szintet fogsz lépni.

Céltudatosság az önismeretből gyökerezik

Fontos, hogy konkrétan meg tudd határozni, milyen céljaid vannak, hiszen így, ennek érdekében tudsz egy teljes körű önvizsgálatot is tartani, ennek fényében tudod a fejlődéshez szükséges eszközöket is számba venni. Azokat, amelyekkel már rendelkezel és azokat, amelyeket fejlesztened kell célod elérése érdekében.

Az első és legfontosabb, hogy megértsd önmagadat. Az önismereti vizsgálat tárgya: személyiséged. Alkalmas vagy arra, hogy vágyaidat, véleményedet, gondolataidat aktívan tettekre váltsd, s eredményt láss? Megvan benned a kellő akaraterő? Rendelkezel a célokhoz elengedhetetlenül fontos szellemi, anyagi és kapcsolati tőkével? Van szakmai tudásod? Van kellő tudatosságod?

Önértékelési problémái mindenkinek vannak. Azonban senkit nem kell temetni emiatt. Az önértékelés, az önbizalom, az önismeret fejleszthető, s könnyedén pozitív tartományba fordítható a PUA.HU tréning segítségével. Mivel életünk során folyamatosan döntéshelyzetekbe kerülünk, megtapasztaljuk, hogyan kell saját véleményünknek megfelelően lépni.

Ha ez a döntés elmarad, vegetálunk csupán, hiszen senki nem hozza meg helyettünk ezeket, legfeljebb tanáccsal tud szolgálni. Az ember életének irányításához, alakításához viszont szükséges ezen döntések meghozatala. Enélkül nem lehetséges a fejlődés, az előrelépés.

Tudatosság és döntésképesség a vonzó férfiban

Természetesen egy döntés sosem egyszerű, hiszen fel kell vállalni a véleményünket, amelyet részben befolyásol személyiségünk, értékrendünk. Az érett, kellő önismerettel rendelkező személyiség előfeltétele a felelősségteljes döntéshozás, vállalva a nézeteltérésből fakadó konfrontálódást másokkal.

Ha azonban megvan a kellő önismeretünk, akkor nem érhet meglepetésként egyetlen szituáció sem. Nem lepjük meg saját magunkat sem egy-egy helyzetre adott válaszreakciónkkal. Önmagunkkal egyetértésben, konzisztensen éljük a mindennapokat.

A tudatosodás útjára lépve nemcsak megismerni és megérteni kell önmagunkat, hanem el is kell tudni fogadni. Ha valami nem tetszik, azt is elfogadással lehet a fejlődés medrébe terelni, hogy leszámoljunk gyengeségeinkkel, félelmeinkkel, legyen szó egy lány megszólításáról, nyilvánosság előtt való verbális görcsről vagy kisebbrendűségi érzésről.

Általában milyen céllal vág bele valaki az önismeret fejlesztésbe, akár egyedül, akár csoportos tréning, mint a PUA.HU program formájában? A tapasztalatok alapján vannak, akik a belső harmónia megtalálását célozzák, mivel önmagukkal elégedetlenek. Mások kifejezetten a személyközi kapcsolatok fejlesztését tűzték zászlajukra, például a nőkkel való ismerkedésben szeretnének sikereket elkönyvelni.

És milyen eredménnyel zárulhat többek között egy ilyen önismeret fejlesztési program?

Céloktól függően javulhat az általános közérzet. A megértésből fakadóan javul az önelfogadás képessége. Önmagunkról szerezhetünk bővebb ismeretet, melyet felhasználhatunk további fejlődési utunkon. Fejlődik a kommunikációs készség, sikeresebbek leszünk a feszültségoldásban, képesek leszünk a legkisebb szorongás nélkül is kapcsolatot létesíteni bárkivel bárhol, bármikor.

Nem utolsó sorban pedig fejlődik a kreativitás, aminek hatására a derűlátás, a reményteljes jövőkép is nagyobb valószínűséggel állandósul életünkben. De nemcsak a személyközi, magánéleti viszonyokban tapasztalható érzelmi, szellemi gyarapodás, hanem a formális színtéren is, hiszen az ügyfelekkel való bánásmód, a vezetői képességek vagy általában a szervezetirányítási hatékonyság sem marad érintetlen!

Önismeret és vezetői képességek

Az önismeret magas szintű tudatos művelése hozzásegít ahhoz, hogy társas viszonyaidban vezéregyéniséggé válj, amikor szükséges. Vegyük példaként a vezető beosztású, sikeres embereket. Náluk nem is annyira a szakmai hozzáértés, sokkal inkább az emberi oldal az, amivel képesek befolyásolni és konstruktívan jelen lenni beosztottaik között.

Ez az analógia a magánéletre is érvényes: például a társkeresésre. Magunkat mint eszközt használjuk fel: hitelességünk bizalmat kelt, önismeretünk sziklaszilárd személyiséget tükröz kifelé is.

Az én kongruenciája táplálja mások vonzalmát. Tudatalatti folyamat, hogy olyanokhoz vonzódjunk, akik erősek, magabiztosak, határozottak, ambiciózusak, hiszen saját életünk megváltóit láthatjuk bennük. Ezt érheted el az Intenzív Gyakorati Tréning elvégeztével: saját univerzumod középpontjába kerülsz, ahol keringési pályára vonzod magad köré azokat, akiket csak szeretnél, mivel egyre többen akarnak közel kerülni hozzád.