Introvertált személyiség

Hogyan kelts vonzalmat és hódítsd meg álmaid nőjét? Érdekel, hogy nekem (a béka segge alól) és sok más férfinak hogy sikerült? Ha igen, akkor nézd meg ezt az ebookomat mindenképpen!

Mit várunk el magunktól és egymástól? – introvertált személyiség önkorlátai

Általános tendencia, hogy különösen nagy érdeklődésre tartanak számot a személyiségelemzéssel, személyiségtipológiával, horoszkópokkal stb. foglalkozó elemzések. Mindenki szeretné tudni, hogy ki is ő valójában, s kapva kap olyan cikkeken, amelyektől – talán fel sem tett – kérdéseire reméli a választ.

Önismeret és hatékony működés

Ha ismerjük magunkat, sokkal könnyebben állunk helyt a társas kapcsolatokban is, hiszen saját magunk határait ismerve, nem irreális feladatokkal gyötörjük magunkat. Ebben az önfeltárásban élen jár az Intenzív Gyakorlati program. Például egy introvertált személyiségtől ne várjuk el, hogy kapcsolatból kapcsolatba ugrálva mindig a társaság kellős közepén tetszeleg a nőknek, de egy extrovertált személyiségű férfinak sem a csendes, könyvtárazós, múzeumban töprengős program lobbantja lángra szerelmét.

A személyiségtípusok elemzésének nagy irodalma van már ókor óta. A huszadik században azonban az egyik nagy népszerűségnek örvendő felfogás Freud tanítványának, Carl Gustave Jungnak a nevéhez fűződik, aki a pszichoanalízis jungiánus irányzatának a megteremtője volt.

Az ő felfogásában aszerint lehet a személyiségek között fő különbséget tenni, hogy a személyiség belső ösztönző ereje (Freud óta ezt libidónak nevezi a szakirodalom) hova irányul. Ha önmagunkra, belső világunkra, akkor introvertált személyiségről van szó, ha azonban kifelé a társas és élő környezetre, akkor az illető az extrovertált típusba tartozik.

Nézzük kicsit részletesebben, hogy kik is tartoznak bele az introvertált személyiségtípusba. Mi jellemző rájuk?

Alapvetően töprengő típusúak, akik nem szívesen kerülnek rivaldafénybe. Csendesek, megfontoltak, nem nagyon keresik a külső kapcsolatokat, s hajlamosak a dominánsan belső mérce szerinti megítélés miatt a szorongásra. Kedvelik az egyedüllétet, bár nem szeretik a magányt. Az egyedüllétet ők választják, a magányt nem.

Az introvertált és extrovertált típusba tartozó személyek társas kapcsolatainak értékmérője éppen ellentéte egymásnak: míg az introvertált típus a szubjektumhoz kapcsolódó értékeket helyezi előtérbe, addig az extrovertáltak inkább a tárgyakat, külsőségeket. Ezért érdemes megismerni, hogy kivel akar az ember kapcsolatra lépni, hiszen egészen más nyelven szól egymáshoz egy intro- és egy extrovertált személy.

Személyiségtípusok rugalmas kategóriái

Attól, hogy valaki ebbe vagy abba a típusba tartozik, még nem kell leengedni a redőnyt és elkönyvelni a kőbe vésett igazságot, hogy csak ilyen vagy olyan lehet egy személyiség. Hiszen az introvertált, befelé forduló személyiségtípus is lehet stabil, vagy instabil. Előző esetben az óvatosság, a csendes higgadtság és a figyelmesség jellemzi, míg utóbbi esetben inkább az aggódó, pesszimista, kicsit talán magának való és túlontúl komoly egyént ismerjük fel.

Azonban az, hogy ezek a fő jellemvonásai egy extroverált személyiségtípusba tartozó embernek, még nem tartalmaz értékítéletet. Se jobb, se rosszabb nem lesz valaki a társadalomban attól, hogy inkább befelé vagy inkább a külvilág felé forduló.

Ami nagyon fontos az egészséges énkép kialakítása szempontjából, az a tudatosság: ha felismerjük magunkról, hogy mely típusba tartozunk, s mely vonások azok, melyek ezt lényegileg meghatározzák, akkor ahelyett, hogy tűzzel-vassal változtatni akarnánk rajta, inkább meg kell próbálni elfogadni és ebben a keretben élni, ismerkedni és kapcsolatokat építeni. Hiszen a nők sem egyformák: van, aki éppen arra a vonzó férfira vár, aki te leszel a tanfolyam elvégzése után!

Extrovertált személyiség

Hogyan kelts vonzalmat és hódítsd meg álmaid nőjét? Érdekel, hogy nekem (a béka segge alól) és sok más férfinak hogy sikerült? Ha igen, akkor nézd meg ezt az ebookomat mindenképpen!

Az extrovertált személyiség erősségei és gyengeségei a társadalmi keretben

Ha egy társasággal töltöd az estédet és szemlélőként veszel részt az “eseményen”, akkor nem kell hozzá pszichológusi alapdiploma sem, hogy megállapítsd: a társaságból kik tartoznak az extrovertált személyiségtípusba. Kik viszik a beszélgetés, kik nevetnek állandóan, kik vannak a legnagyobb hanggal, kiknek van folyton valami világmegváltó ötlete és kik azok, akik kéretlenül is felvállalják a házigazda szerepét. Még akkor is, ha köztéren vagytok.

Carl Gustave Jung svájci pszichoanalitikus felosztása szerint az emberek két fő nagy kategóriába sorolhatóak aszerint, hogy az őket működtető ösztönenergia (libidó) hova összpontosul: amennyiben a személy belső világába, úgy introvertált személyiségről, amennyiben a személyen kívülre, a környezetre, úgy extrovertált személyiségről beszélünk.

Az extrovertált személyiség társas előnye

Társas viselkedés szempontjából az extrovertált típusba tartozó személyeknek van könnyebb dolguk. Társaságkedvelőek, nyitottak, beszédesek, lazák és kevésbé veszik fel, ha visszautasítják őket. Számukra a fő energiaforrás a társaság, a beszélgetés és a folytonos tevékenykedés. Nagyon aktívak, s mivel van bennük tetterő és tettvágy, ezért sokkal bizakodóbban tekintenek a jövőbe.

Mindenben megragadható lehetőséget lát, amelynek hangot ad és ténylegesen is megpróbál nem elszalasztani egyetlen adandó alkalmat sem. Nem csoda hát, ha ezek a személyek kerülnek a társaság középpontjába, az erőviszonyokat kimondatlanul is ők szabják meg.

A kifelé forduló személyiség lehetséges problémái

Azonban ennek az extrovertált típusnak is megvan a maga árnyoldala. A túlzott kreativitással, ötletgazdagsággal gyakran válik kiszámíthatatlanná és felelőtlenné, vagy éppen agresszívvá és ingerlékennyé. Impulzivitás jellemző rá, mivel nem töpreng sokkal inkább él a mának.

Ha pick up artistokról beszélünk, általában evidenciának tekintik, hogy csak extrovertált személyiségű ember lehet sikeres az ismerkedésben. Ez mindaddig sarkítva így is van, amíg flörtölésről beszélünk, hiszen egy extrovertált személyiségnek műfaji sajátossága, hogy könnyen teremt kapcsolatot és könnyen tartja szóval a társaságot.

Elérendő cél: extrovertált és introvertált vonzó férfi

Azonban a PUA.HU tréningjein megbizonyosodhatsz arról, hogy amikor komoly párkapcsolatra vágyik egy nő, már gyanakvással fogadja ezt a fajta közeledést. A féltékenység, a birtoklási vágy egy arra hajlamos nő esetében sokszorozódva jelenik meg, ha párja egy kifelé forduló személyiség, akinek sokszor embert próbáló feladat egy egész hétvégén keresztül otthon ülni a meleg, ám sokszor monoton családi fészekben.

Ha viszont feladatként tűztük ki a lehető legnagyobb kihívást, s személyiségtípusunkkal ellentétel párt akarunk választani pont azért, hogy kiegészítő ellentétei legyünk egymásnak, akkor komoly tanulási folyamat előtt állunk. Ahhoz, hogy a kapcsolat életképes legyen és ne végződjön 1 hónap után szakítással, fontos, a másik személyiség-szemüvegén keresztül tudjuk szemlélni a világot. Erre is ad útmutatást a képzés.

Legyen bár egy egyén introvertált vagy extrovertált, nem jelez előre túl sok mindent azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz esélye a nőkkel való ismerkedésben és a párkapcsolatokban. Amit előrejelez, az az a stílus, ahogyan a legnagyobb sikereket elérheti. A vonzó férfi nem kizárólag extrovertált típusú lehet. A vonzó férfi tudatos. Tudja, hogy milyen és azt is, hogy ő hogyan tudja a legkisebb energia-befektetéssel a legnagyobb sikereket elérni úgy, hogy közben utolsó sejtjéig hiteles marad.

Az Intenzív Gyakorlati Tréning keretében hónapokat tudsz megtakarítani önfejlesztő folyamatodban, legyen személyiséged inkább intro- vagy inkább extrovertált, mivel a folyamatos visszajelzések, a fejlődésedet célirányosan mederben tartó gyakorlatok és a személyre szabott elméleti alapozás megakadályozza, hogy vakvágányon bolyongj.