Társfüggőség

„Se veled, se nélküled” – a társfüggőség önsorsrontó hatása

Ahogy a tömegkommunikáció nem ismer határokat, úgy szűrődik be szinte az élet minden területére a tudományosságnak hibrid szerelemgyereke. Többek között a pszichológia kezdi betölteni azt a státuszt az emberek életében, mintha ahhoz mindenki értene három cikk elolvasása után is. Így történik, hogy bizonyos jelenségek, például a társfüggőség, bevett fogalommá válnak, s felelőtlen szódobálózás tárgyát képezik. Pedig ki tudja valójában, mit is jelent társfüggőnek lenni?

Kik azok a társfüggők?

Alapvetően az kapja meg homlokára a közvéleménytől a „társfüggőség” stigmáját, aki láthatólag romboló, megalázó, rossz párkapcsolatból képtelen kilépni, vagy ha ki is lép, azonnal ugrik fejest a következőbe – minőségi kontroll nélkül.

társfüggőség felfedezése azonban ennél izgalmasabb. Először az alkoholizmussal kezelt személyek családtagjainál fedezték fel a jelenséget. Bármennyire is gyötrelmes volt együtt élni egy alkoholista férjjel/apával, nem hagyták ott, vagy ha mégis, a következő társ hasonló problémákkal küzd.

Azóta komolyan vizsgált területté vált a társfüggőség, s a pszichológiai kutatások immár társadalmi és kulturális jelenségnek tekintik. Nemcsak egy másik személytől, de intézménytől, hivatástól stb. lehet függni. Azonban a mai kor embere számára a társfüggő gondolkodás- és viselkedésmintázat annyira természetes, hogy fel sem merül benne, hogy egy problémával kell szembenézni.

Terjedőben a társfüggőség

Ez a probléma azonban pl. az amerikai társadalom 95%-t érinti, így sejteni lehet, hogy az önértékelési probléma, a nőkkel való ismerkedés sikertelensége, a látszólag ellenmondó szinglidivat és a visszautasítástól való szorongató félelem mind-mind magyarázatukat találják meg a társfüggőségben. Gyakran nagy magasztos elvekkel magyarázzák azt, amit felismerve kezelni szoktak.

„Ha megteszed, nem is szeretsz!”, „Tudnom kell, hol vagy, mert aggódom, hiszen szeretlek.” – ismerős? Elhagyta már valami hasonló a szádat, netán megkaptad volt barátnőidtől. Most már tudod, hogy nevezik, meg tudod változtatni.

Tudod-e, hogy ismersz társfüggőket?

Mi jellemző a társfüggőségre, dióhéjban. Alapvetően azt tekintjük társfüggőnek, aki a másik személy véleményének kóros mértékben alárendeli magát, s kizárja az egyenrangú kapcsolat lehetőségét. Önértékelés, véleménye másoktól függ, s a kudarcainak az okát is a környezettel és másokkal magyarázza. Egy társfüggő személy kapcsolataiból tökéletesen hiányzik a kölcsönös szabadság és az önállóság.

A saját életéért, véleményéért és tetteiért való felelősségvállalás képessége nem alakul ki nála, áttolja, s inkább a másik személy kezébe helyezi sorsának alakulását. Éppen ezért nagyon befolyásolható, viszont mivel a társfüggő személy is elvárással bír a partnerével szemben, ő maga is manipulál, hogy a másik benne maradjon ebben a kapcsolatban.

Találós kérdés: társfüggők saját élete hol van?

Az ilyen személy nem önmaga, hanem mások és a körülmények által definiálja önmagát, azonosulni a köz véleményéhez leginkább illő módon tud a gondolatokkal, tettekkel. Intenzív konfliktuskerülési stratégia jellemzi magatartását.

Mivel a felelősséget áttolja másokra, fontos számára, hogy ez a viszony hosszú távon megmaradjon. Megfelelési kényszer mozgatja tetteit a mindennapokban. Éppen ezért saját egyénisége nincs is, hiszen érzelmeit elfojtja, gondolatait nem meri felvállalni és közszemlére téve edzeni, de a megfelelési kényszere miatt azt sem fejezi ki nyíltan, hogy mi az, amire szüksége van.

Nem érzi jogosnak, hogy van „vágya”, nem éri magát elég jónak. Kisebbrendűségi érzés és az önbizalom, illetve az aktivitás teljes hiánya jellemzi a társfüggőségben szenvedőt.

A változás a kezedben!

Gondolom sokan vagyunk, akik ebben a rövid összefoglalásban valamelyest régi önmagunkra ismertünk. Netán van olyasvalaki, akinek jelenlegi helyzetére is találó a megfogalmazás? Amennyiben az erő megmarad, hogy képesek vagyunk felismerni a jelen helyzetet és képesek vagyunk felvállalni, hogy megváltozzunk, akkor nem visszafordíthatatlan ez az amúgy “gyógyíthatatlan betegség”.

PUA.HU tréningjei sikeres terápiája lehet egy csírázó problémának. Ami itt megtanulhatsz a társas kapcsolatokról és önmagadról, az számos kudarcnak, önpusztító kapcsolatnak elejét veheti.

Lényeges információk ahhoz, hogy megértsd a női gondolkodást

Ha ismered, hogyan választ a nő, megadod neki a lehetőséget, hogy téged választhasson

Kutatók megfigyelték, hogy a lány csecsemők az első három hónapban sokkal intenzívebben fejlődnek, ha folyamatos szemkontaktusnak vannak kitéve. Fiú babáknál ez a fajta fejlődési iram alig említésre méltó. Ez a kezdeti tapasztalat az egész életet képes meghatározni. Köztudott, hogy a lányok saját önértéktudatukat a környezetük visszajelzéseiből alakítják ki.

Akit a nők választanak

A nőknek van tehát egy nagyfokú érzelmi beleélőképessége, hogy kapcsolatokat alakítsanak ki és megőrizzék a harmóniát. Másképp fogalmazva: a nők azzal, hogy magas szociális beleélőképességgel bírnak, az evolúció pozitívan szelekciós folyamatába estek.

Számos viselkedéskutató arról számolt be, hogy a nők jellemzően olyan párt választanak maguknak, akiknek tulajdonsága sokban megegyezik az övékkel. Az ideális partnernek hasonló külső vonásai, jelleme és értékrendje van, mint nekik. A tudósok ezt “asszociációs párképzésnek” nevezték. Ez nem jelent mást, mint hogy a hasonló a hasonlót részesíti előnyben.

Tehát az ellentétek mégsem vonzzák egymást?

Tartósan legalábbis nem. Ehhez azonban hozzátartozik még valami: minden emberben és ezzel együtt minden nőben van egy olyan rész, amit nem tud, nem mer vagy nem akar kiélni. Vadság, szabadság, a vágy, hogy a társadalmi konvenciókat áthágja, dominancia, miegymás. A nők kitüntetett figyelemben részesítik azokat a férfiakat, akik mellett vagy akikben ezeket a tulajdonságot megtalálják.

Spontaneitás vonzó. Megélt szabadság lehet vágyteljesítő. Köztudatban forgó sztereotípia, hogy a férfiak kvázi a termékenységi képesség alapján választanak maguknak nőket. Magyarul: a külső nagyon hangsúlyos szempont döntésükben. Viszont amíg egy pasi képes meglátni ilyesmit, addig a nők a férfiakról nem külső alapján döntik el elsősorban, hogy potenciális partner lehet-e vagy sem. Megpróbálják megbecsülni az értékét:

  • Képes védelmet nyújtani?
  • Fizikai, érzelmi és egzisztenciális értelemben?
  • Jók a génjei?
  • Tud majd gondoskodni rólam és a születendő gyermekünkről?

Ha nem is kimondva, de ezek igencsak mérvadó szempontok a párválasztásnál.

A női agy kiválasztó programja

Ezen kérdések megválaszolásához a nők egy komplex és nagy érzékenységet feltételező rendszert dolgoztak ki. Innen nézve a párkeresés már-már egy fajtája az evolúciós “aukciós háznak”. Itt tesztelik a jelentkezőket. Sőt mi több a szerelem is majdnem úgy működik, mint a munkaerőpiac: aki jól felkészült, az kapja az állást. A nemi fegyverkezési verseny már az óvodában megkezdődik. Azok a kisfiúk, akik megnyerik a verekedést, nagyobb mennyiségű férfi nemi hormonnal lesznek jutalmazva. Ez a tapasztalat, a nyerésnek ez a biológiailag is érezhető hatása ahhoz segíti hozzá őket, hogy a következő napon újabb konfliktust keressenek, amiből újfent győztesként kerülnek ki. Ezek a győzelmek végeredményben társadalmi státuszhoz segítik hozzá a férfiakat egész életük során.

A magas szociális érték pedig elősegíti, hogy prioritásba kerüljenek egy nő válogató szemei előtt. Ezen még a 20. század második felében megindult emancipációs hullám sem változtatott. Van egy trükk, amivel állítólag meg lehet jósolni, hogy kinek mekkora a tesztoszteronszintje: leolvashatjuk az ujjainkról. Azok férfiak, akiknek a mutatóujja hosszabb mint a gyűrűsujja, magas tesztoszteronértékkel bírnak és feltételezhetően sokkal csapodárabbak, mint a többiek. Az ismerkedés magasiskolájában arról van tehát szó, hogy ezeket a nőknél évezredek alatt kialakult szelekciós kritériumokat megismerjük és saját hasznunkra fordítsuk.

De ne csak a nők elvárásainak akarj megfelelni, hanem támassz eléjük magad is elvárásokat!

Ha meghódítani és megtartani szeretnéd a barátnődet és lemaradtál a III. Ismerkedési és Párkapcsolati Konferencián hallott felbecsülhetetlen értékű tippekről, tanácsokról, akkor most Te is részesülhetsz mindebből otthon az Intenzív Gyakorlati Tréningen!

 

Viselkedj vezetőként és hódítsd meg a legszebb nőt II.

Fontos, hogy ne csak Te tudd, hanem mások számára is nyilvánvaló legyen, hogy Te vezetőegyéniség vagy. Ehhez néhány fontos tulajdonságot, szinte képességet kell magadévá tenned, hogy minél természetesebben árulkodjanak rólad.

1. Én vagyok legtöbbször a hangadó a társaságban

Itt most érdemes néhány szóval kitérni arra a finom kis határvonalra, ami kérés és parancs között feszül. Minden parancsot lehet pont úgy is hangsúlyozni, hogy az kvázi kérésnek hasson. Az a mondat például, hogy “kérlek, add ide a vajat!” ha jobban megnézzük, egy parancs. Megfigyelhető, hogy a többség inkább egyfajta passzív-engedelmes magatartást tanúsít egy domináns féllel szemben. Ez az egyik oka annak, amiért vannak elsősorban intellektuális problémáink a nőkkel való ismerkedésben. Általában a rendes, jó modorú, érzékeny lelkületű, magasan képzett férfiak szenvednek a visszautasítástól, a csajozási sikertelenségtől. Arról számolnak be, hogy hiába ismerkednek a nőkkel, ők néhány nap múlva mindig lerázzák őket: a “legyünk inkább csak barátok” közhellyel. Akire ráillik ez a séma, annál majdnem mindig hiányzik egy konzisztens vonzó, férfias magatartás.

2. Megvan a saját véleményem

Egy vonzó férfinak mindig megvan a maga véleménye. Ez nem feltétlenül esik egybe a többiek elgondolásaival. A lényeg, hogy saját véleményem birtokában nem görcsölök azon, hogy mit is gondolnak mások. Ám mindez nem jelenti azt, hogy mindig minden körülmények között szükséges, hogy nekem már csak azért is egyedi és a többieknek ellentmondó véleményem legyen. Az különösen domináns erejűnek hat, ha egy nagy társaságban képesek vagyunk bevallni valami tévedésünket, és tudunk bocsánatot kérni emiatt. Vagy az is, ha merünk utalni saját hülyeségünkre, esetleges inkompetenciánkra adott témában. Ellenben az olyan mondatok, amelyek “vagy?”-gyal, esetleg “te mit gondolsz?”-szal végződnek, már messziről kiáltják: megerősítésre vágynak.

3. Én irányítok, ha kell, én vagyok a vezető

Én választom az asztalt. Én beszélek a pincérrel. A lánynak elég ha csak megmondja, mit szeretne, én pedig megrendelem a számára. Azok a férfiak, akik átengedik a nőknek az irányítást, kevésbé sikeresek, mint azok a férfiak, akik természettől fogva dominánsak. Tehát nemcsak a partneremmel szemben vannak igényeim, hanem pl. a hely szolgáltatásaival szemben is. A vonzó férfiak nagyon egyértelműen és határozottan lépnek fel, amikor az egyéni elképzelésekről van szó. Mindemellett sosem elhanyagolható az udvariasság és az előzékenység egy nővel szemben.

4. Nem féltékenykedek

A féltékenység egy igen jellemző magatartás. Egyértelmű eredménye a gyenge önértékelésnek. Minden egyes féltékeny megjegyzés azt üzeni a nőnek tudatalatt: „Én egyébként sem érdemlek tiszteletet”.

Lássunk egy példát: beszélgetek egy nővel és ki kell mennem a mosdóba. Amikor visszatérek, látom, hogy egy másik férfival beszélget. Erre nagyon sok pasi elköveti azt a hibát, hogy a nő mellé áll és vár, amíg a nő újra feléjük nem fordul, avagy oda nem lökik, hogy “Kész vagy már végre!”. Legrosszabb esetben igen esetlenül meg is szólítják azt a bizonyos Másikat. Ezzel nyíltan azt üzenik a nőnek, hogy azt a másik pasit ellenfélként tekintik, és komolyan tartanak attól, hogy őt, a nőt elveszítik.

Hogy célszerűbb viselkedni? Hogyan viselkednek a vonzó férfiak? Vezérként egyben fontos feladatunk is, hogy az újonnan a társaságba érkezőket üdvözöljük. “Ez igazán lovagias tőled, hogy foglalkoztál addig is a barátnőmmel, amíg én a WC-n voltam. Hogy hívnak?”

Találd meg és tartsd is meg a párodat mint egy igazi, vonzó férfi! Hogyan? Bővebb információk, tanácsok és gyakorlati trükkök az Intenzív Gyakorlati Tréningen!