Autoriter személyiség

Egy tekintély nélküli világ kitermeli a maga tekintélyelvű, autoriter személyiségtípusait

Az autoriter személyiség koncepciója a második világháború utáni időkben kristályosodott ki méghozzá a fasizmus, nemzetiszocializmus ideólógiáinak személyiségformáló hatása kapcsán. Az autoriter személyiség alapja a tekintélytisztelet, viselkedésének motorja a tekintélyelvűség. Az alapkoncepcióhoz képest ma már változott a társadalomtudomány ezen kategorizációja, mivel az “új tekintélyelvűséget” nem a tekintély jelenléte, hanem éppenséggel hiánya okozza.

A társadalom termeli az autoriter személyiségeket?

Ez könnyen belátható akkor, ha a dolgok mélyére gondolunk. Jelen kultúránkban, főleg a rendszerváltás óta nincs egy olyan nomratív szabályozó hatalom, amihez képest lehet(ne) lázadni, lehetne egyértelműen felépíteni a saját, önazonos értékrendet.

A családon belül a csonka családmodell válik egyre elterjedtebbé, a szülők a munkájukkal, karrierjükkel vannak elfoglalva (örülhetnek, hogy van munkájuk és úgy ahogy el tudják tartani a gyerekeket), az iskolában a tanároknak alig van eszköz a kezükbe, már ami a fegyelmező nevelést illeti, a globalizálódó világban és az interneten elérhető információhullámnak köszönhetően szűrő nélkül érzekik a feldolgozhatatlan impulzus, melynek rendszerezésére nem tantíják meg a fiatalokat.

Egy ilyen közegben a serdülés szereppróbálgatása is megváltozik ahhoz képest, ahogyan elvárnánk. A fiatalok egyértelműen és már-már agresszíven a tekintély ellen vannak, önállósodnak, fizikailag és szellemileg jóval hamarabb válnak felnőtté, mint ahogy erre érzelmileg megértek volna.

Nem csoda hát, hogy kapva kapnak azokon az alkalmakon, amikor kiélhetik – ha hajlamuk van rá – autoriter személyiségüket egy-egy szektában, bandában, politikai formálódásban vagy tüntetésben. Az autoriter személyiség ugyanis a valami mellett való elköteleződését a valami ellen való állásfoglalásával fejezi ki.

Milyen jellemvonásokkal lehet leírni egy autoriter személyiséget?

Egyrészt nagyon jellemző rá, hogy önmagát sem képes elfogadni, s így a mással való azonosulás egyfajta menekülési utat is jelent a számára. Az autoriter személyiség saját vélemény felelősségteljes, gondolkodó felvállalása helyett a tekintély értékrendjének szócsöveként jelenik meg, azt képviseli, abban a gondolkodási keretben alkot véleményt.

Miután saját magának értő elfogadására képtelen, nem csoda, hogy másokhoz sem a megértés lehetőségével közelít. Feltétel nélküli elfogadás, alkalmazkodás egy másikhoz, konfliktus nélkül lehetetlen. Autoriter alárendelődés a számára előírt egyetlen élhető út.

Jellemző reakciója a felháborodás, a tiltás és a szabályozás. Ez is érthető, hiszen az önálló gondolkodás sokkal több szabad utat hagy, melyek kimenetele ismeretlen, félelemmel terhes és ijesztő egy önállótlan személyiség számára.

Mivel másoktól várja a bölcsek kövét, nem hisz az önálló problémamegoldásban, fél a kudarctól, amelyért felelősséget kellene vállalnia. Így tehát mind az érzelmi, mind a gondolati világot merevség jellemzi, melyen nagy koncentrációval van jelen az elfojtott vagy a nyílt agresszivitás az autoriter személyiségeknél. Tipikusan autoriter személyiségvonás az előítéletesség, a babonákban való hit és a sztereotipizálás.

Az autoriter személyiség saját kálváriája 

Tulajdonképpen egy autoriter, tekintélyelvű személyiség infantilizálódott felnőtt, aki még nem építette magába a felettes én által közvetített értékeket, s azok flexibilis alkalmazását. Sokkal jobban hasonlít egy olyan gyerekre, aki nem törekszik önállóságra, a szülei szava szentírás jelentenek az ő számára és a pozitív megerősítés érdekében pontosan úgy cselekszik, ahogy a számára tekintélyt jelentő emberek elvárják.

Ha van az életében egy ilyen kitüntetett ember, eszme, akkor úgy, ha nincs, akkor meg éppen azért: széthullva, mindenki kegyeit keresve, önállótlanul. A vonzó férfiak ezzel szemben állva mindenben megtapasztalják saját magukat. Ha valaki kedvében akarnak járni és valakit képviselni akarnak, akkor az csakis saját maguk lehet. És ez megtanulható a képzéseken.

Zárófelvonáshoz tűzijáték dukál

Hogyan szólítsunk meg egy nőt magabiztosan?

A három napos tréning befejező részéhez érkeztünk. Vasárnap már nincs tökölés, nem jut eszedbe, hogy ezt vagy azt beszéljük át még egyszer. Csak odamész és csinálod. Itt már nem gondolkodsz, nincs benned félelem. Ha ennek valami nyomát is felfedeznéd, úgyis jövünk és kirántunk belőle.

A határ a csillagos ég

Egy szóval a nappali oktatkás cselekvésorientált. Minden a feladatok és azok minél nagyszerűbb kivitelezése körül forog. Ma új szociális gyakorlatokkal készültem, így a fiúk elképedve tapasztalták, hogy a tegnapi szívatásokat, még van hova fokozni.

A testbeszédre nagyon odafigyeltünk, továbbá a hanghordozásra is külön hangsúlyt fordítottunk. Minden gyakorlatot bemutattam nekik élőben, hogy lássák, ez nem valami megfoghatatlan világszám, hanem szimplán meló.

Spontán megszólítást követően meg kellett nevettetni a lányokat: ott kellett tartani magunk mellett egy percig, illetve tudakozódtunk, hogy ki nyeri a foci EB döntőjét.

A szociális tükör pozitív visszajelzése a legjobb dicséret

Pozitív válaszokat kaptunk, ami megágyazott a következő gyakorlatsornak. Itt már közvetett megszólításra épülő feladatok és a vonzalomkeltési technikák korlátlan használata következett.

Aztán tusfürdőt ajánlottak nekünk, majd ruhát vásároltunk a lányok segítségével és még egy telefonszámcsere is megtötént. Majd egy fehérnemű üzletben kerestünk valami csodás ajándékot egy rokonunknak, így alkalmazhattuk a félig közbetlen megszólításokat is.

A végén pedig a közvetlen megnyitások következtek. Itt már igazi tűzijáték volt, ahol nem az volt a lényeg, hogy vajon összejön-e vagy sem, vajon a lány hogyan reagál, inkább az, hogy magunknak megmutassuk: igenis fényes nappal én erre képes vagyok és bizony nem tojom össze a nadrágomat.

Nem a cél, hanem az odavezető út számít

A végeredmény nem számít, mert attól függetlenül, hogy barátnőt keresünk, az a legfontosabb, hogy csináljuk és erősítsük az önbizalmunkat. Ez pedig sikerült. Igaz, vért izzadtunk, de mindenki megcsinálta, mindenki bizonyított.

Elismerésem innen is a többieknek! Nem kis fejlődésen mentek keresztül a srácok és ezt szinte csak maguknak köszönhetik. Elindultak az Úton. Hogy hová visz, az már csak tőlük függ, de most már legalább tudják hogy a helyes irányba tartanak. Te is rajta vagy már ezen az Úton?

Ha még csak keresed az utadat és érzed, hogy egyedül egy örökkévalóság, akkor gyere el a következő intenzív ismerkedési tréningre, ahol nemcsak álmaid nőjét ismerheted meg és folytathatod vele a kapcsolat kialakítását az oktatók útmutatásainak segítségével, de hozzád hasonló srácokat is megismerhetsz, akikkel igazi fun az ismerkedés ! A részleteket itt olvashatod!

Túl sok időt jelentene számodra az egymást követő 3 nap, ahol belemerülhetsz életed legjobb hétvégéjébe, de mégis változni szeretnél és ehhez nagyon kell a segítség? Gyere el a VIP Coachingra, amelynek a beosztását rugalmasan kialakíthatjuk! Jelentkezz most, további információkat itt találsz!

Nők leszólításának típusai

Leszólítás típusok és példák

Komolyan tanácsolom, hogy kerüld az interneten olvasott megszólítószövegeket. Egy részt a megszólítás szabja meg a beszélgetés alaptónusát, és a lány számára az első belekukkantás a személyiségedbe. Ettől a ponttól minden, amit mondasz, tesztelve lesz, hogy kongruens-e a megszólításoddal – tehát ha a megszólításod nem eredeti, az ezt követő beszéded nem lesz kongruens, és mivel a lányok ultra érzékenyek erre a dologra, ez nem épp ideális… Ehelyett olvass megszólításokat, és próbáld meg megérteni az ismerkedés alapelveit.

Egy komoly hiba, amit sokan elkövetnek, hogy mielőtt meglátnák a lányt, már kiválasztanak egy megszólítást. Ez nyilvánvalóan egy inkorrekt, logikátlan sorrend. Ehelyett próbáld meg megsaccolni a lány hangulatát, és ehhez mérten alkalmazni a megfelelő megszólítást. Ez megéri, hogy gondosan dolgozd ki a megszólítást, aminek passzolnia kell a lány hangulatával. Ha észreveszed, hogy a lánynak erős a szerelmeskedésuális kisugárzása, akkor kevésbé leszel sikeres egy véleménykérő megszólítással, mint egy direkt, vagy egy szituációs megnyitással. Viszont ha félénknek látod a lányt, akkor valszeg elzárkózik egy direkt megszólítástól, míg egy véleménykérőre reagál.

megközelítéskor nagyon fontos, hogy szemkontaktust teremts a megközelítendő lánnyal, és mérd fel az irántad mutatott érdeklődését. Ha tartja veled a szemkontaktot, és provokatívan néz, akkor egy véleménykérő megszólítás visszalépést jelent, és csökkenteni fogja a szociális értékedet. Fel kell mérd a kezdeti érdeklődését, és úgy kell alakítanod a megszólítást, hogy passzoljon a kisugárzásához.  Minden, az ő szintjénél kevesebb szerelmeskedésualitást mutató megszólítás gyáva lépésnek fog tűnni, és visszautasításhoz fog vezetni.

Véleménykérő megszólítások

A személyes véleményem szerint ez a típusú megszólítás a legkevésbé optimális, ha mégis ilyet használsz, akkor kérdezz valami relevánsat. Nem szeretem megkérdezni, hogy ki szerelmeskedésisebb, Pókember vagy Batman, mert nem érdekel, és ezt a lány is levágja. Biztos vagyok benne, hogy ha eleget gyakorlod, valósnak fog tűnni, de minek.. vagy hasznos tulajdonság meggyőzően kérdezni értelmetlen dolgokat?

Tehát ha véleménykérő megszólítást alkalmazol, olyat kérdezz, ami tényleg érdekel.  „ nem vagyok idevalósi, de észrevettem, hogy mindenkin sötét ruha van, miért van ez?”, „mit gondolsz azokról a srácokról, akik színes ruhákat hordanak, mint ez?” stb. Ha megfigyelted, ezek véleménykérő megszólítások, de helyzethez igazítottak, tehát megfelelőek az adott pillanatban. Szintén ezek a kérdések magas szociális értéket demonstrálnak, mivel utazok stb.

A kérdés, hogy melyik szuperhős szerelmeskedésisebb, elvont és kevéssé ösztönzi a lányt, hogy válaszoljon. Egy helyzethez illő megszólítással azt érezteted vele, hogy segíthet (amit egyébként akar), és hogy ő hasznos, ami értelmet ad a beszélgetésnek (ő invesztált a sikeredbe). A lényeg, hogy kapcsold a véleménykérő megszólítást az adott szituációban valami megfigyelhetőhöz.

Szituációs megszólítások

Ezek a személyes kedvenceim. Levágják a véleménykérő megszólítás felesleges tiszteletköreit, mivel sokkal direktebbek és személyesek, és kevésbé lehet őket gyáva visszalépésnek tekinteni. Volt olyan lány, akivel ezután telefonszámot cseréltünk: „Hey, mindenképp adnom kell egy bókot valamire… neked van a legbarátságtalanabb arckifejezésed, ezt tükör előtt gyakorlod?”  Ez működik, mivel igaz. Vagy „oké, másodszorra megyek itt el, és mindig furán néztél rám. Mi a helyzet?”

Tisztázzuk, ezek nem előre kitalált szituációs megszólítások, de tulajdonképp félig személyesek. Tudom, hogy egyesek komoly eredményeket szereztek ilyenekkel, hogy „ide kellett jöjjek, hogy beszélgessünk, mert komoly mennyiségű energiát sugárzol”. Még egyszer, függetlenül attól, hogy ez kamu, vagy sem, a lány ezt szituációsként fogja fel – te megláttad benne a nagy energiát, ezért beszélned kell vele.

Direkt megszólítások

„Hey (szünet). Én vagyok az Ádám” stb. Ezek a legmagasabb szinten lévő megszólítások, és nagyon erős kisugárzást kíván a te részedről, hogy hatásos legyen. Még egyszer, ha a lány szégyenlős, vagy nem szemezett veled érdeklődést mutatva, nem fog pozitívan reagálni a direkt megszólításodra. Ugyanakkor, ha érdeklődést, vagy szerelmeskedésualitást mutatott, ez a legmegfelelőbb megszólítás, mivel egy véleménykérővel visszalépsz, egy szituációs megszólításás egyszinten van az ő érdeklődésével, egy direkt megszólítással viszont előrelépsz, és eléred az általad kívánt tempót.

Az első és egyetlen alkalom, ahol élesben ki is próbálhatod az összes típust úgy, hogy folyamatosan csiszolják a tapasztaltabbak a hibáidat! Mit szólnál, ha netto 3 nap alatt a kisujjadba kerülne a megszólítás művészete?

A leggyorsabb fejlődés a csajozásban

Lányokkal csak a négy falon kívül lehet ismerkedni!

Előző hétvégén ismét Csajozás Tanfolyam volt, majd pedig egy vele egybeközött 2 órás ELITE rész. Megkérdeztem pár embert, milyennek találták ezeket az oktatásokat, mennyire volt hasznos számukra és miben fejlődtek és változtak meg ezen a napon.

Andrewboy elmondása szerint 2 óra alatt annyit ismerkedett, mint az elmúlt 2 évben összesen.

>> Ha TE is szeretnél átmenni egy ilyen fejlődésen akkor kattints ide<<

Viktor élménybeszámolója a tánctéren való ismerekedés oktatásról az ELITE oktatás keretein belül

>> Ha nekik sikerült, Neked is fog! Hogyan? Tudd meg itt! <<

Csaba véleménye az 1 napos Csajozás Tanfolyamról

>> Siess a jelentkezéssel, mert a részvétel korlátolt számban elérhető csak! <<Az igazi kinti ktatásra éjjel is és nappal is pedig az Intenzív Ismerkedési Tréningen van lehetőséged! Az oktatás kis csoportban zajlik, a helyek hamar betelnek. NE maradj le a hezitálás miatt!