Vezetői képesség

Szerepek leosztva, de megvan-e a vezetői képesség is hozzá?

A munkahellyel, az intézmények működésével kapcsolatban felmerülhet a kérdés, hogy ki a vezetője. Vajon azért megy-e neki jól vagy rosszul, mert az, akinél a kormányrúd van, megkérdőjelezhetetlenül kompetens vagy inkompetens? Mindenki látott már jó és rossz vezetőket, minden esetre van némi fogalmunk arról, hogy mit tekintünk irigylésre méltó vezetői képességnek.

A jó vezető képességei és kompetenciái

Az azonban megválaszolatlan kérdés marad általában, hogy vajon születési előjogon kapja-e valaki ezeket a szimpatikus képességeket, avagy az iskola építi bele az ember személyiségszerkezetébe, netán örökölni lehet a banki vagyon mellé? Aligha.

Vannak persze a szerencsések, akik úgymond természetes vezetők, nekik természetadta érzékenységük van arra, hogy képesek legyen konstruktívan irányítani. Az Intenzív Gyakorlati Tréningeken éppen olyan magas szintre lehet fejleszteni a vezetői képességeket, amilyenre a született irányítók is képesek. Ez már csak egyéni döntés kérdése.

Akikben viszont ez nem tör magától a felszínre, azoknak sincs keseregnivalójuk, mivel a vezetői képességek folyamatosan fejleszthetőek. Ehhez viszont tudni kell nagyon konkrétan, hogy milyen élt is szeretnénk elérni, illetve honnan indulunk.

Az igazi vonzó férfiak olyan domináns személyek, akik, ha nem is vezető beosztásúak rendelkeznek mégis a vezetők minden képességével. Ezek pedig olyan előnyökhöz juttatják, melyeket a családi életben, az ismerkedésben, a szabadidős tevékenység vagy a saját munkakörén belül is kamatoztatni tud.

Milyen képességekről és készségekről van szó?

Először is az, aki birtokában van a vezetői képességeknek, az különbséget tud tenni a menedzselés (végrehajtás) és a vezetés (koordinálás) között. Míg a menedzselés folyamatához sokkal inkább a tárgyi tudás szükséges, addig a vezetőnek inkább emberi kvalitásait kell tökélyre fejlesztenie és letisztultan, nyíltan beosztottainak kínálnia, hogy a személyiségével és ne a szigorú kontrollal érje el a kollektíva hatékony együttműködését.

Ha valakiben meg akarunk bízni, az csak akkor megy, ha bennünk is meg lehet bízni. A vezetői képességekbe ezen túl beletartozik a sokoldalúság, az őszinteség, az elkötelezettség, a pozitív hozzáállás, bölcsesség, határozottság és érzékenység.

Aki rendelkezik a vezetői képességekkel, annak fel kell tudnia ismerni a folyamatokban azt, hogy mikor van szükség az ő hathatós beavatkozására és mikor engedhet szabad utat mások kreatív helyzetfeldolgozásának. Vezetőnek lenni kicsit olyan, mint a görög irodalom egyik bevett eszköze, a deus ex machina, vagyis mint az isteni beavatkozás.

A vezéregyéniségek vonzalom- és érdeklődést keltő ereje

Egy vonzó férfi tulajdonságai ezek, hiszen aki birtokába kerül mindennek, arra fel lehet nézni, tisztelni lehet és a nők sokkal inkább látnak benne stabil támaszt, akire szívesen rábízzák magukat. Olyan dimenziók mentén ítéltetnek meg azok, akik vezetőnek szánják magukat, mint az irányítókészség, a frusztrációs tolerancia, szociabilitás, szabálytudat, teljesítményigény, és emellett a laza megújulóképesség.

A PUA.HU-nál bebizonyosodik, hogy a hiteles élet, a hiteles személyiség kombinálva a változatos vezetői stílusokkal (kontroll mértéke, szabadság, kölcsönös kommunikáció) magas társadalmi presztízshez juttat minden férfit, függetlenül a tényleges munkakörétől. Ezek a tulajdonságok egy sikeres párkapcsolatban is nagyon fontos elemek. Hiszen a kapcsolat is egy emocionális profitorientált termelési egység.

Érdekel ennél még több hasznos tanács? Hogyan kelts vonzalmat és hódítsd meg álmaid nőjét?l, Akkor ezt az anyagomat mindenképpen nézd meg most!

Vezetői tanácsadás

Az élet és a hivatás tudatos menedzselése (élet)vezetői tanácsadás után

Kutatások igazolták, hogy a sikeres vezetők a hatékonyságukat mindössze 20%-ban köszönhetik intelligenciájuknak és szakmai kompetenciáiknak. A fennmaradó nagyobb hányad egészen másról szól: az érzelmi intelligenciáról, vagyis magáról a személyiségről.

Tehát amikor valaki vezetői tanácsadásra szorul, tulajdonképpen olyan külső segítséget kap, amely tűzoltás jelleggel ugyan megoldja az aktuális szervezeti feladatokat, problémákat, azonban ennél sokkal többre irányul: személyiségfejlesztési tanácsadással készíti fel a személyt arra, hogy sikeresen menedzselje vállalkozását. Lehet, hogy ez a vállalkozás valóban a munkát jelenti, azonban a saját egyéni élet menedzselése is roppant fontos feladata mindenkinek.

A jó vezetés tanulható és állandóan fejleszthető

PUA.HU személyiségfejlesztő tréningje során akár egyetlen hétvége alatt gyökeres változás tapasztalható hozzáállásban, mentalitásban, hatékony működésben. Ez különösen fontos, ha hosszabb távra tervezünk, s önmagunk fejlesztését, egy vezetői tanácsadást befektetésnek nézzük.

Megtérül. Miben? Időben, pénzben és energiában, hiszen olyan technikákkal és rutinokkal, önbizalomfejlesztési vagy éppen konfliktuskezelési technikákkal ismerkedhet meg a jelentkező, amellyel a továbbiakban maradandó, gyorsabb és látványosabb sikereket érhet el, legyen szó egy nő meghódításáról, családi konfliktusok megfelelően higgadt elsimításáról vagy a munkavégzésről, csoportvezetésről.

Felnőni és döntést hozni – az életvezetéshez is jól jönnek a tanácsok

Életünk során gyakran kerülünk olyan szituációkba, amikor komoly döntést kell hoznunk. Akinek nincs meg a kellő magabiztossága, nem ismeri kellően saját személyiségét, gyakran érez kudarcot és bizonytalanságot a döntés felelőssége miatt.

vezetői tanácsadás ebben a szituációban jelent különösen nagy segítséget, hiszen tanáccsal olyasvalaki áll rendelkezésünkre, akinek már bőven megvan a kellő tapasztalata adott témában. Adekvát választ tud adni a problémára, rávilágít a célszerű következő lépésre és feltárja a lehetséges következményeket is, hogy a következő hasonló szituációban mindezt a most megtanultak alapján önállóan aktiválni tudja.

A PUA.HU-nál kapott vezetői tanácsadás tulajdonképpen egy tanulási folyamatba vonja bele azokat, akik meghozták életükben azt a fontos döntést, hogy változni, fejlődni szeretnének.

Mit kínál a vezetőképző tréning?

Részben működésfejlesztéssel kapcsolatos tanácsok, stratégialkotás és akcióterv kerül a résztvevők kezébe részletes útmutatóként, melyeket az élet formális és informális színterein egyaránt sikerrel alkalmazhatnak. Miben rejlik a siker kulcsa?

Az igazi vezetők abban járnak az élen, hogy jól tudnak bánni másokkal, és képesek a célokat összehangolni az eljárásokkal. Így hát a vezetői tanácsadás része a vezetői készségek és a szükséges magatartások, viselkedésmódok fejlesztése. Tehát nemcsak a “Mi”, hanem a “Hogyan” kérdéseire is ugyanakkora hangsúlyt kell helyezni.

A személyiségfejlesztésen, az érzelmi intelligencia művelésén nagyban múlik a sikeres (élet)vezetés és hatékonyan működő vállalkozás. Tudod, mi a célod? Tisztában vagy már azzal, hogy milyen feladataid vannak magaddal kapcsolatban, hogy megszüntesd azt az akadályoztatottságot, melyek akadályoznak a vállalkozásod sikerében? Miért nem jutsz egyről a kettőre a hivatali életben és miért nem sikerül megtalálnod párodat?

A vezetői tanácsadás mint megoldás mindenki előtt ott hever

A PUA.HU programban egy olyan megoldási javaslatot kínálunk mindenkinek, amely arra irányul, hogy felszínre hossza minden egyénben a benne rejlő asszertiv személyiséget. A vezetői tanácsadás lényege ez, hiszen ennek tudatos birtokában már öntevékenyen leszel képes megtenni bármit, amit csak elhatároztál.

Milyen vonások megerősítésére, fejlesztésére és kimunkálására fókuszál egy vezetői tanácsadás a pua.hu-nál? Az egyénnek létszükséglete, hogy birtokában legyen a következő képességeknek: tudja önmagát ösztönözni, legyen benne kitartás és empátia, képes legyen a kudarcok hatására is önmagát újra motiválni, legyen kiegyensúlyozott és meggyőző.

Az, hogy eredendően kiben mennyi az ambíció, az önkontroll és az önismeret, már előrejelzi, hogy milyen fejlettségi fokon áll érzelmi intelligenciája, tehát a vezetői tanácsadás tréningen honnan kell indulni. Önmagunk és társas viszonyaink irányítása kerül a kezünkbe, amely megdöbbentő sikereket hoz az általános közérzet szempontjából is.

Mi a célja a vezetői tanácsadásnak?

A képzések és a vezetői tanácsadás célja, hogy megtaláljuk mindenkinél azt az optimumot, ahogyan saját érdekeit érvényesíteni tudja, s mégse tűnjön önző, agresszív személynek. Ehhez fontos, hogy tisztában legyen mindenki igényeivel!

Ahogy említettük, a cél az asszertivitás kikristályosítása. Ez egy olyan viselkedést jelent nagy vonalakban, amely együttműködésre törekszik: önérvényesítés és mások érdekeinek figyelembe vétele egyensúlyban van.

Ki ne szeretne határozott, magabiztos lenni? Ki ne szeretné végre elérni, hogy szorongás nélkül kiállhasson érzéseiért, gondolataiért és érdekeiért? Ki ne szeretne végre reális önértékeléssel bírni? A PUA.HU képzés célja, hogy hozzásegítse a férfiakat, hogy elégedett, magabiztos, asszertív egyénként legyenek sokkal sikeresebbek az életben.

Érdekel ennél még több hasznos tanács? Hogyan kelts vonzalmat és hódítsd meg álmaid nőjét?l, Akkor ezt az anyagomat mindenképpen nézd meg most!

Vonzó férfi a munkahelyen

Tanulj meg munkahelyi ismeretségeket kötni, hatékonyan kommunikálni, juss előrébb, érd el a céljaidat, és érvényesítsd az akaratodat!

Érd el, hogy az irodában az emberek vezetőként tiszteljenek és megtegyék, amit kérsz tőlük! Ismerd meg a leghatékonyabb módszereket, technikákat, amelyekkel jobban, hatásosabban, magabiztosabban tudsz kommunikálni kollégáiddal. Tanuld meg, hogyan bővítsd az ismeretségi körödet és hogyan építs olyan kapcsolati hálót, amellyel bevonzod a hasznos és értékes új ismerősöket! Neked is lehet olyan fellépésed, amely minden nőben bizalamt ébreszt, még ha az ügyfeleid, vagy akár celebek is. Megmutatjuk, hogyan alakíts ki könnyed és közvetlen légkört és tedd őket nyitottá, hogy később szívesen találkozzanak veled!

Tanuld meg, hogyan  kezdeményezz beszélgetést akár az utcán vagy egy konferencián egy teljesen ismeretlen jól szituált üzletemberrel, üzletasszonnyal! Kezeld sikeresen munkatársaidat! Sajátítsd el a módszereket, amelyekkel intelligensen tudod kezelni, ha egy munkatársad “jelenetet rendez”!   Többé nem fog neked gondot okozni a kollégák hisztijét kezelni. Csitítsd le könnyedén a problémás ügyfeleket, oldd meg játszva a nehéz eseteteket felturbózott, új kommunikációs képességeid segítségével!

Az Intenzív Gyakorlati Tréningen alatt több gyakorlatot végig fogunk venni a szükséges elmélet mellett. Nem sürget senki sem, addig gyakoroljuk, amíg képes vagy a fenti helyzetekben helytállni!

PUA.HU program célja, hogy megtanítson a munkahelyi kommunikációra és sikerre vezesse a karrieredet is. Az intenzív tréningünk után:

  • pontosan fogod tudni, mitől lehet vonzó a kisugárzásod a körülötted lévő nők számára és hogyan tudod a legtöbbet kihozni magadból a munkahelyeden
  • nem fog zavarba hozni az indirekt női beszéd,  pontosan fogod tudni, mit akarnak mondani
  • pusztán a testbeszédeddel vonzalmat tudsz majd kelteni egy nőben, és hamarabb érez majd bizalmat irántad, mint a többi férfikollégája iránt
  • magabiztos és maszkulin módon fogod tudni használni a hangodat
  • képes leszel megközelíteni egy nőt és tudni fogod, mivel érhetsz el kedvező választ
  • a visszautasításokat lepattannak majd rólad, nem fogják bántani az önérzeted
  • képes leszel teljesen spontánul és vidáman beszélgetni idegenekkel még akkor is, ha semmit nem tudsz róluk
  • képes leszel megállapítani, hogy egy nő érdeklődik-e irántad, és az előnyödre fordítani az információt
  • tudni fogod, hogyan kérd el a számát, és hogyan szervezz meg egy randit

 >> Tudj meg mindent a tréningről itt! <<

Érdekel ennél még több hasznos tanács? Hogyan kelts vonzalmat és hódítsd meg álmaid nőjét?l, Akkor ezt az anyagomat mindenképpen nézd meg most!

Gondolkodásmód

Ahhoz, hogy igazán nagy fordulatot vehessen az életed, az alapvető gondolkodásmódodat kell megváltoztatni.

Minden fejben dől el, és ha belül helyrerakod a dolgokat, akkor pillanatokon belül minden nő a barátnőd akar majd lenni. Rossz alapokra nem lehet házat építeni, és hidd el, az emberek döntő többsége nagyon rossz hozzállással és gondolkozással indul. Nem is várhatunk mást, hiszen a csapból is ez folyik: Minden romantikus amerikai filmben a főszereplő kigyúrt, magas, kék szemű colgate-mosolyú bankár srác többheti randizás és esdeklés után elhajt a naplemente fényeiben egy cabrio mercedes-ben, oldalán szíve hölgyével. Mi másra is hagyatkozhat manapság az ember?

Az apák már nem nagyon emlékeznek arra, hogy hogyan csajoztak, ráadásul az egy más kor volt, más szokásokkal, más lehetőségekkel, a 20-30 évvel ezelőtti világ nem is mérhető napjaink felgyorsult modern sodrásához. Azt várják tőled, hogy legyél mindig mindenkivel udvarias, segítőkész, hogy halmozd el ajándékokkal a lányt, vagy vidd el drága étterembe. Aztán vedd feleségül, legyen három szép gyereketek, egy fehér kerítéses házatok a kertvárosban, két kutyátok és egy nagy családi autótok, amibe mindezt be tudod pakolni amikor a nagyszülőket látogatjátok vidéken. El akarják veled hitetni, hogy a kigyúrt test, a sok pénz, a menő kocsi az egyetlen módja annak, hogy barátnőd lehessen.

Miért vezetné félre a gondolkodásmódunkat a társadalom?

Azért, mert a társadalom célja az, hogy fogyassz és vegyél meg mindent, amit a TV-ben látsz. Azt hiteti el veled, hogy csak akkor lehetsz boldog, ha úgy élsz, ahogy diktálja neked. Mert így te is egy fogyasztó leszel, egy bárány, aki együtt megy a nyájjal és az egész életét annak szenteli, hogy sorra vásárolja azt a rengeteg dolgot, amire semmi szüksége nincs. A társadalmi szabályok sajnos a legtöbb férfit meggátolják abban, hogy képes legyen a nőkkel megfelelően ismerkedni. Biztos hallottad már, hogy egy nővel úgy a legkönnyebb dumálni a szórakozóhelyen, ha előtte meghívod egy italra. Sajnos sokan ezt a módszert is követik, valljuk be sikertelenül, mert én is próbáltam anno.

De aztán rájöttem, hogy ez nem járható út, és utólag több száz nő mesélte el nekem, hogy utálják azt, ha egy srác meghívja őket egy piára, mert akkor lekötelezve érzik magukat, hogy dumáljanak vele, mikor nem is akartak. Itt az ideje, hogy a rengeteg rád rakódott rózsaszín maszlag mögül kitörj, és megvalósítsd saját álmaidat. A saját céljaidat, és nem azokat, amiket a környezeted elvár tőled. Azzal, hogy változtatsz a gondolkodásmódodon, eléred azt, hogy a színfalak mögé láss, hogy helyesen tudd mérlegelni a szituációkat és minden helyzetben az a domináns, magabiztos személy lehess, aki mindig is lenni akartál.

Egy férfi, aki tiszteletet kelt az emberekben maga körül, aki vezető a saját környezetében, legyen az egy munkahely, egy iskolai osztály, egy nyelvi kurzus vagy akár egy táncóra. Akinek határozott céljai vannak, amit önmagának állított fel, és amikért csak önmagának tartozik felelősséggel. Nem kell többé szenvedned a tanárok vagy a szüleid elnyomásától, mert végre felállítod a saját értékrendedet, amiért megtanulsz küzdeni, és megtanulod el is érni a saját céljaidat.

Tudom, hogy ez nem egyszerű.

Nekem is sok időbe telt mire sikerült elfogadtatnom a környezetemmel, hogy mostantól a saját fejem és gondolkodásmódom után megyek és nem idomulok hozzájuk. Rengeteg konfliktusom volt a tanárokkal, a volt osztálytársaimmal, ismerőseimmel emiatt. Nem tudták elfogadni, hogy többé már nem irányíthatnak, mint egy marionett bábut, hogy nem érdekel a véleményük, hogy többé nem hagyom, hogy elém álljanak a büfében, hogy nem hagyom, hogy lenyúlják a tízóraimat vagy hogy nem másolhatják le a matek házimat óra előtt. Mindehhez rengeteg kitartás és akarat kellett, de ha nekem sikerült, akkor neked is biztosan fog, hiszen már kitapostam az utat, amin végig kell haladnod. Lépésről lépésre fogod megtanulni, hogy milyen rossz szokásokon, beidegződéseken kell változtatnod. Tudatosan, új szemüvegen át fogod szemlélni a környezeted és képes leszel arra, hogy minden helyzetet uralj.

Miért fontos ez?

Mert a nők valójában nem a pénzre, kigyúrt testre, nagy autóra vagy még nagyobb szerszámra buknak, hanem arra, aki magabiztos, tudja mit akar és ezt hogyan fogja elérni, aki határozott és aki természeténél fogva született vezető. Ez genetikailag beléjük kódolt, hiszen még az állatoknál is az a hím a legesélyesebb a szaporodásra, aki vezeti a falkát, mert az őt követő 20 másik hím egyedből nem lehet mi alapján választani.

Mi a PUA.HU-n segítünk neked elsajátítani ezt a gondolkozást, mely hatására a fejedben rendeződnek a dolgok és automatikusan vonzalmat generálsz bármely nőben.

A gondolkodásmód életirányító funkciója

Függetlenül attól, hogy vallásos vagy-e vagy sem, hiszel-e a ma egyre divatosabb spirituális irányzatokban vagy sem, racionalista vagy-e, akinek csak a matéria számít, érdemes elgondolkodnod azon az állításon, miszerint minden a fejedben dől el. Ha már rendelkezel ezzel kapcsolatban tapasztalattal, az még jobb!

Életminőséged alapja: gondolkodásmódod

gondolkodásmód ugyanis a nyitja és az alapja az egész tanfolyamnak, melynek a vége, hogy egy általános elismertségnek örvendő, magas társadalmipresztízzsel rendelkző vonzó férfivá válj. Tévednek, akik azt állítják, ha Te erre vagy arra a lépésre nem vagy képes. Nagyot tévedsz, ha elhiszed magadnak, pontosabban negatív gondolataidnak, hogy nem vagy képes megszólítani egy nőt, nem vagy képes meghódítani azt, akivel kapcsolatban meg vagy győződve, hogy életed nagy Ő-je.

A pozitív gondolkodásmód befolyásolja a tetteidet, világhoz való viszonyodat és az egész kisugárzásodat, ami képes vonzani vagy taszítani az embereket.

A vonzó férfivá válás nem csak azt jelenti, hogy csalogatod és bevonzod az életedbe a szebbnél szebb és okosabbnál okosabb nőket, hogy kiválaszthasd, akivel hosszú távon együtt szeretnél lenni, hanem azt is, hogy az optimizmussal elhiteted magaddal – és környezetedben másokkal -, hogy semmi sem lehetetlen: munka, karrier, hobbi, sport, nyelvtanulás, ismerkedés. Egyre megy.

Gondolatok teremtő ereje

gondolkodásmód teremti meg az alapot ahhoz, hogy hiteles, pozitív kisugárzású ember légy, akivel szívesen vannak mások, hiszen az általad közvetített energiából szeretnének részesülni ők is. Milyen előnye van, ha pozitív, optimista és önértéktudatod birtokában felépített gondolkodásmóddal vágsz neki nap mint nap az előtted álló feladatoknak? Lesz energiád, sőt lesz annyi, hogy másoknak is jut belőle.

Nem fecséreled el a felesleges, önsorsrontó aggodalmaskodásra és kétségekre. Türelmesebb is leszel a környezeteddel, hiszen össze tudod hasonlítani immár külső szemlélőként, milyen az, amikor valaki szívja el mások életenergiáit, mert neki nincs, hiszen nem táplálja saját pozitív gondolkodási kerete.

Továbbá képes vagy öntudatlanul is bevonzani életedbe azokat, akik hasonlóan látják a világot, akik hasonló gondolkodásmóddal érzelmi biztonságot adnak: lesznek barátaid és lesz társad. Nem utolsó sorban pedig képes vagy emelt fővel, az önértékelésed sérülése nélkül túllépni egy-egy kudarcon és visszautasításon.

Ugyanis képes vagy átkeretezni a történteket: nem kudarc, nem te vagy kevés, hanem egy feladatot kaptál az élettől, amit meg kell oldani. Mint egy ördöglakatot. Ahogy a rejtvények, az ördöglakatok is épp elég rafináltak ahhoz, hogy törd a fejed, de nem rohansz el vert kutyaként, ha nem sikerül. Sikerül legközelebb és onnantól kezdve csak analógiát kell alkalmaznod.

Gondolkodásmódod kódolt mechanizmusai

Gondolkodásmódodba beépülnek a zsákutcás megoldások, folyamatos tanulási és alkalmazkodási folyamaton belül pedig fejlődsz. Minél tudatosabban, annál látványosabban és energiafelhasználást tekintve annál gazdaságosabban.

gondolkodásmód az, ami alapján egy fél pohár vízre vagy azt mondod, hogy elfogyott már a fele, vagy azt, hogy ez tele van: félig levegővel és félig vízzel van tele. Kíváncsi vagy milyen lehet pozitívan nézni a világot? Már egyetlen intenzív tréning is maradandó nyomokat hagy a gondolkodásmódodban.

Érdekel ennél még több hasznos tanács? Hogyan kelts vonzalmat és hódítsd meg álmaid nőjét?l, Akkor ezt az anyagomat mindenképpen nézd meg most!